Skólastjóri Þingeyjarskóla

Skólastjóri Þingeyjarskóla

Staða skólastjóra við Þingeyjarskóla er laus til umsóknar. Um er að ræða afleysingarstöðu til eins árs, vegna námsleyfis skólastjóra, frá og með 1. ágúst 2024 til 31. júlí 2025. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í öflugu skólasamfélagi.

Þingeyjarskóli er í Aðaldal í Þingeyjarsveit. Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rúmlega 100 nemendur, þar af um 30 nemendum í tveimur leikskóladeildum. Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar bernsku barna og örvar þroska þeirra. Rík tónlistarhefð er við skólann og öflug stoðþjónusta.

Starfssvið skólastjóra:

  • Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
  • Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
  • Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Umsækjandi skal hafa leyfi til að nota starfsheitið kennari og reynslu af kennslu á grunnskólastigi.
  • Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar er æskileg.
  • Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi er kostur.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. Skólastjóri skal vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi. Hann starfar í nánu samstarfi við sviðsstjóra og aðra stjórnendur sem heyra undir fjölskyldusvið og tekur þátt í verkefnum sem snúa að þróun í skólamálum í Þingeyjarsveit. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.

Nánari upplýsingar veitir Ásta F. Flosadóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 512 1803 og á netfangið asta.flosadottir@thingeyjarsveit.is.

Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum ásamt kynningarbréfi og afriti af leyfisbréfi skal skila í tölvupósti á netfangið asta.flosadottir@thingeyjarsveit.is.