Nefndir

Fastanefndir Þingeyjarsveitar 2022-2026

Fræðslu- og velferðarnefnd

Gunnhildur Hinriksdóttir, E-listi, formaður

Sigurður Narfi Rúnarsson, E-listi, aðalmaður

Sigrún Jónsdóttir, E-listi, aðalmaður

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, K-listi aðalmaður

Patrycja Maria Reimus, K-listi aðalmaður

Lára Ingarsdóttir, E-listi, varamaður

Árni F. Sigurðsson, E-listi, varamaður

Sigurlaug Svavarsdóttir, E-listi, varamaður

Dagbjört Bjarnadóttir, K-listi, varamaður

Linda Björk Árnadóttir, K-listi, varamaður

 

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd

Jónas Þórólfsson, E-listi, formaður

Soffía Kristín Jónsdóttir, E-listi, aðalmaður

Erlingur Ingvarsson, E-listi, aðalmaður

Úlla Árdal, K-listi, aðalmaður

Hallgrímur Páll Leifsson, K-listi, aðalmaður

Arnþrúður Anna Jónsdóttir, E-listi, varamaður

Halldór Þ. Sigurðsson, E-listi, varamaður

Eyþór Kári Ingólfsson, E-listi, varamaður

Sæþór Gunnsteinsson K-listi, varamaður

Freydís Anna Ingvarsdóttir, K-listi, varamaður

 

Skipulagsnefnd

Einar Örn Kristjánsson, E-listi, formaður

Agnes Einarsdóttir, E-listi, aðalmaður

Knútur Emil Jónasson, E-listi, aðalmaður

Helgi Héðinsson, K-listi, aðalmaður

Jóna Björg Hlöðversdóttir, K listi, aðalmaður

Ingi Þór Yngvason, E-listi, varamaður

Eygló Sófusdóttir, E-listi, varamaður

Karl Emil Sveinsson, E-listi, varamaður

Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson,K-listi, varamaður

Hallgrímur Páll Leifsson K-listi , varamaður

 

Umhverfisnefnd

Anna Bragadóttir, E-listi, formaður

Rúnar Ísleifsson, E-listi, aðalmaður

Arnheiður Rán Almarsdóttir, E-listi, aðalmaður

Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, K-listi aðalmaður

Sigurður Guðni Böðvarsson,K-listi aðalmaður

Garðar Finnsson, E-listi, varamaður

Olga Hjaltalín, E-listi, varamaður

Garðar Jónsson, E-listi, varamaður

Linda Björk Árnadóttir, K-listi, varamaður

Árni Pétur Hilmarsson, K-listi, varamaður

 

Íþrótta- og tómstundanefnd

Ósk Helgadóttir, E-listi, formaður

Haraldur Bóasson, E-listi, aðalmaður

Katla Valdís Ólafsdóttir, E-listi, aðalmaður

Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, K-listi, aðalmaður

Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Klisti, aðalmaður

Unnsteinn Ingason, E-listi, varamaður

Eyþór Kári Ingólfsson E-listi, varamaður

María Jónsdóttir, E-listi, varamaður

Elísabet Sigurðardóttir K-listi, varamaður

Helgi J. Price Þórarinsson K-listi, varamaður

 

Nefndir 2018-2022

Atvinnumálanefnd
Nefndin starfar á sviði atvinnu-, landbúnaðar- og fasteignamála. Nefndin fjallar um málefni landbúnaðarins þar með talið eyðingu vargs og samgöngur. Nefndin fjallar enn fremur um fasteignir í eigu sveitarfélagsins, kaup, viðhald, nýbyggingar o.fl.

Brunavarnarnefnd
Brunavarnarnefnd er sameiginleg með Skútustaðahreppi. Nefndin fer með málefni brunavarna í sveitarfélaginu.

Félags- og menningarmálanefnd
Nefndin fjallar um málefni félagsþjónustu, jafnréttismál, málefni fatlaðra, málefni aldraðra, forvarnir, áfengis- og vímuvarna og húsnæðismála. Nefndin fjallar enn fremur um æskulýðs- og íþróttamál í sveitarfélaginu. Þá fjallar nefndin um menningarmál í sveitarfélaginu þar með talin almenningsbókasöfn og félagsheimili.

Fræðslunefnd
Nefndin fjallar um málefni leik-, grunn- og tónlistarskóla í Þingeyjarsveit.

Kjörstjórn
Hlutverk kjörstjórnar er að halda utan um framkvæmd kosninga í sveitarfélaginu. Kjörstjórn heldur utan um Alþingiskosningar, forsetakosningar, sveitastjórnarkosningar og aðrar almennar kosningar.

Skipulags- og umhverfisnefnd
Nefndin fjallar um skipulagsmál samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010, umhverfis- og hreinlætismál í sveitarfélaginu samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og skv. samþykkt um umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra nr. 463 frá 26. júní 2002.

Ungmennaráð
Ungmennaráð Þingeyjarsveitar er ráðgefandi um málefni sem tengjast ungu fólki á aldrinum 14-20 ára í sveitarfélaginu í umboði sveitarstjórnar. Tilgangur ráðsins er að skapa vettvang fyrir ungt fólk til að koma sínum skoðunum og tillögum á framfæri til viðeigandi aðila í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Þá einnig að veita ungu fólki fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum.

Héraðsnefnd Þingeyinga
Sex sveitarfélög eiga aðild að Héraðsnefnd Þingeyinga bs. Þau eru: Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð.