Nefndir

Atvinnumálanefnd
Nefndin starfar á sviði atvinnu-, landbúnaðar- og fasteignamála. Nefndin fjallar um málefni landbúnaðarins þar með talið eyðingu vargs og samgöngur. Nefndin fjallar enn fremur um fasteignir í eigu sveitarfélagsins, kaup, viðhald, nýbyggingar o.fl.

Brunavarnarnefnd
Brunavarnarnefnd er sameiginleg með Skútustaðahreppi. Nefndin fer með málefni brunavarna í sveitarfélaginu.

Félags- og menningarmálanefnd
Nefndin fjallar um málefni félagsþjónustu, jafnréttismál, málefni fatlaðra, málefni aldraðra, forvarnir, áfengis- og vímuvarna og húsnæðismála. Nefndin fjallar enn fremur um æskulýðs- og íþróttamál í sveitarfélaginu. Þá fjallar nefndin um menningarmál í sveitarfélaginu þar með talin almenningsbókasöfn og félagsheimili.

Fræðslunefnd
Nefndin fjallar um málefni leik-, grunn- og tónlistarskóla í Þingeyjarsveit.

Kjörstjórn
Hlutverk kjörstjórnar er að halda utan um framkvæmd kosninga í sveitarfélaginu. Kjörstjórn heldur utan um Alþingiskosningar, forsetakosningar, sveitastjórnarkosningar og aðrar almennar kosningar.

Skipulags- og umhverfisnefnd
Nefndin fjallar um skipulagsmál samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010, umhverfis- og hreinlætismál í sveitarfélaginu samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og skv. samþykkt um umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra nr. 463 frá 26. júní 2002.

Ungmennaráð
Ungmennaráð Þingeyjarsveitar er ráðgefandi um málefni sem tengjast ungu fólki á aldrinum 14-20 ára í sveitarfélaginu í umboði sveitarstjórnar. Tilgangur ráðsins er að skapa vettvang fyrir ungt fólk til að koma sínum skoðunum og tillögum á framfæri til viðeigandi aðila í stjórnkerfi sveitarfélagsins. Þá einnig að veita ungu fólki fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum.

Héraðsnefnd Þingeyinga
Sex sveitarfélög eiga aðild að Héraðsnefnd Þingeyinga bs. Þau eru: Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð.