285. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn

10.09.2020

285. fundur

haldinn í Seiglu fimmtudaginn 10. september kl. 13:00

Fundarmenn

Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Freydís Anna Ingvarsdóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson.

Starfsmenn

Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði: Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Oddviti óskaði eftir að bæta einu máli á dagskrá með afbrigðum undir 7. lið: 2009014- Bókun sveitarstjórnar Skútustaðahrepps frá 09.09.2020 varðandi gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs í Mývatnssveit og aðrir liðir færast neðar á dagskrá sem því nemur.

Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:

1.

Fjárhagsáætlun 2021-2024: Forsendur og undirbúningur - 2009007

 

Lagt fram minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024. Við vinnslu fjárhagsáætlana ber sveitarfélögum að styðjast við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þar sem við á. Í minnisblaðinu eru helstu niðurstöður sumarspár stofnunarinnar frá 2. júlí s.l. raktar en einnig bent á nýrri spár annarra aðila. Hagstofan gerir ráð fyrir að ný þjóðhagsspá verði birt 1. október n.k.

Samkvæmt þjóðhagsspánni frá 2. júlí s.l. er gert ráð fyrir að verðbólga verði 2,4% á næsta ári og 2,5% síðustu ár spátímabilsins 2022-2024. Hækkun vísitölu má nota sem vísbendingu um almennar verðlagsbreytingar í rekstri.

Meira en helmingur útgjalda sveitarfélagsins eru laun og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir að launavísitala í heild hækki um 5,5% árið 2021 og um 5,3% árið 2022.

Í minnisblaðinu kemur fram að spámenn eru sammála um að sjaldan eða aldrei hafi jafn mikil óvissa verið um framvindu efnahagsmála. Ein leið til að takast á við óvissuna er að teikna upp sviðsmyndir og vera þannig tilbúin fyrir annars konar þróun en spár gera ráð fyrir. Meðal helstu óvissuþátta um framvindu efnahagsmála á næstu árum eru nefndir: kjarasamningar, ferðaþjónusta, gengi krónunnar og verðbólga, ríkisfjármál, alþjóðleg efnahagsþróun og sjávarútvegur.

Tekjur Jöfnunarsjóðs ráðast af skatttekjum ríkisins og útsvarsstofni sveitarfélaga. Reikna má með að Jöfnunarsjóðurinn birti áætlun um greiðslur niður á hvert sveitarfélag í lok október.

Umræða tekin um stefnumótun sveitarstjórnar og ákveðnar sviðsmyndir á þessum óvissu tímum.

 

Sveitarstjóra, skrifstofustjóra og oddvita falið að vinna sviðsmyndir í samræmi við umræður á fundinum. Samþykkt að halda vinnufund í sveitarstjórn vegna fjárhagsáætlunar 2021-2024 þann 8. október og færa reglubundinn sveitarstjórnarfund sem halda átti þá til 15. október.

     

2.

Umsókn um tímabundna leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags - 2008038

 

Tekin fyrir umsókn, dags. 22.07.2020 um tímabundna leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags.

 

Sveitarstjórn hafnar umsókninni þar sem hún fellur ekki undir 2. gr. reglna Þingeyjarsveitar um kostnaðarþátttöku og leikskóladvöl barna utan lögheimilissveitarfélags.

     

3.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - Brunavarnir á hjólhýsasvæðum - 2008039

 

Lagt fram bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS), móttekið 26.08.2020 um brunavarnir á hjólhýsasvæðum. HMS hefur að undanförnu beint sjónum sínum að brunavörnum á hjólhýsasvæðum eftir ábendingar frá slökkviliðum. Um er að ræða hverfi með hjólhýsum, skúrbyggingum, pöllum, fortjöldum og gróðri sem flest hafa ekki verið skipulögð sérstaklega heldur einfaldlega byggst upp án þess að hugað hafi verið að brunavörnum.

 

Sveitarstjórn samþykkir að vísa bréfinu til Brunavarnanefndar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar til úrvinnslu og leggja í framhaldinu fram greinargerð um málið.

     

4.

Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins 2021 - 2009008

 

Fyrir fundinum liggur bréf frá Aflinu, samtökum gegn kynferðis- og heimilisofbeldi, dags. 19.08.2020, þar sem óskað er eftir fjárstyrk til að styðja við starfsemi samtakanna fyrir árið 2021.

 

Sveitarstjórn samþykkir fjárstyrk kr. 100.000 til samtakanna og vísar til gerðar fjárhagsáætlunar 2021.

     

5.

Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála: Mál nr. 67/2020 - 2008004

 

Fyrir liggur úrskurður frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 67/2020, kæra á ákvörðun sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 25.06.2020 um að samþykkja tillögu að deiliskipulagi Fjósatungu.

Í niðurstöðu úrskurðar segir: Þar sem óvissa ríkir um afdrif deiliskipulagsins og lögboðinni meðferð málsins er enn ólokið í skilningi 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, auk þess sem skilyrði þess að vísa því til úrskurðarnefndarinnar eru ekki uppfyllt, verður ekki hjá því komist að vísa kærumálu þessu frá nefndinni.
Úrskurðarorð: Kærumáli þessu er vísað frá úrskurðarnefndinni.

 

Sveitarstjórn fór yfir niðurstöðuna.

     

6.

Sorpsamlag Þingeyinga; Kostnaður vegna athugasemda UST - 2009009

 

Lagt fram erindi frá Gunnari Hrafni Gunnarssyni, framkvæmda- og þjónustufulltrúa Norðurþings, dags. 4.09.2020. Málið snýst um frágang á aðstöðu Sorpsamlags Þingeyinga en Þingeyjarsveit var eigandi 22,8% hlutar í því félagi. Árið 2014 var gengið frá samkomulag um útgöngu aðildarsveitarfélaga, annarra en Norðurþings úr félaginu.

 

Erindið varðar fasteign Sorpsamlags Þingeyinga ehf. sem nú er að fullu eigu í Norðurþings, oddvita og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram í samstarfi við fulltrúa annarra sveitarfélaga sem voru eignaraðilar að Sorpsamlaginu á sínum tíma.

     

7.

Bókun sveitarstjórnar Skútustaðahrepps varðandi gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs í Mývatnssveit - 2009014

 

Í tengslum við bókun sveitarstjórnar Skútustaðahrepp varðandi kaup ríkisins á Hótel Gíg fyrir gestastofuna.

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar tekur heilshugar undir bókun sveitarstjórnar Skútustaðahrepps sem er eftirfarandi:

„Fyrir liggur áhugi fjölmargra einka- og ríkisaðila fyrir verkefninu sem hefur verið í undirbúningi um nokkurt skeið. Sveitarstjórn leggur þunga áherslu á framgang þess enda um að ræða mjög mikilvæga fjárfestingu í innviðum samfélagsins.“

     

8.

Samstarfsnefnd um sameiningarferli - Fundargerðir - 1906023

 

Fundargerð 11. fundar samstarfsnefndar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar.

 

Lögð fram til kynningar.

     

9.

Samband íslenskra sveitarfélaga: Fundargerðir - 1804006

 

Fundargerð 886. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 

Lögð fram til kynningar.

     

10.

Samtök orkusveitarfélaga: Fundargerðir - 1804007

 

Fundargerð 42. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga.

 

Lögð fram til kynningar.

     

 

Fundi slitið kl. 14:44