266. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn

24.10.2019

266. fundur

haldinn í Kjarna fimmtudaginn 24. október kl. 13:30

Fundarmenn

Arnór Benónýsson, Árni Pétur Hilmarsson, Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Freydís Anna Ingvarsdóttir og Eyþór Kári Ingólfsson. Margrét Bjarnadóttir boðaði forföll á síðustu stundu.

Starfsmenn

Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði: Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Í upphafi fundar óskaði oddviti eftir að bæta tveimur málum á dagskrá með afbrigðum undir 11. lið; Wise lausnir ehf.: Áskriftarsamningur - 1910034 og undir 12. lið; Kvenfélag Aðaldæla: Erindi - 1910035 og aðrir liðir færast neðar á dagskrá sem því nemur.

 

Samþykkt samhljóða.

1.

Útibú ehf.: Umsögn vegna umsóknar um   rekstrarleyfi - 1910030

 

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á   Norðurlandi eystra, dags. 15.10.2019 þar sem Sigfús Haraldur Bóasson   forsvarsmaður Útibús ehf. sækir um rekstrarleyfi, flokkur II - Umfangslitlir   áfengisveitingastaðir, í Dalakofanum á Laugum í Þingeyjarsveit.

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitt   rekstrarleyfi með fyrirvara um að jákvæðar umsagnir berist frá   byggingarfulltrúa og heilbrigðis og eldvarnareftirlitinu, sbr. b-lið 7. gr.   laga nr. 67/2016, um breytingu á lögum nr. 85/2007.

     

2.

Bjarni Eyjólfsson: Umsögn vegna umsóknar um   rekstrarleyfi - 1910031

 

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á   Norðurlandi eystra, dags. 21.10.2019 þar sem Bjarni Eyjólfsson sækir um   rekstrarleyfi, flokkur II - Gististaður án veitinga, á Hvoli í Aðaldal í   Þingeyjarsveit.

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitt   rekstrarleyfi með fyrirvara um að jákvæðar umsagnir berist frá   byggingarfulltrúa og heilbrigðis og eldvarnareftirlitinu, sbr. b-lið 7. gr.   laga nr. 67/2016, um breytingu á lögum nr. 85/2007.

     

3.

Fræðslunefnd: Fundargerðir - 1804052

 

Lagðar fram fundargerðir Fræðslunefndar, annars   vegar 78. fundar frá 8.10.2019 sem er í fimm liðum og hins vegar 79. fundar   frá 16.10.2019 sem er einnig í fimm liðum.

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðirnar.

     

4.

Skipulags- og umhverfisnefnd: Fundargerðir -   1804018

 

Lögð fram fundargerð 118. fundar Skipulags- og   umhverfisnefndar frá 16.10.2019. Ásvaldur gerði grein fyrir fundargerðinni   sem er í fimm liðum.

 

2. liður fundargerðar; Skriðuland - breyting á   nafni lóðar - 1910003.
  Sveitarstjórn samþykkir nafnabreytinguna og felur byggingarfulltrúa að annast   málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.
  4. liður fundargerðar; Reykir - deiliskipulagsgerð - 1910011
  Sveitarstjórn samþykkir erindið og heimild til vinnu deiliskipulags á því   svæði sem tilgreint er i erindinu.
  Fundargerðin staðfest að öðru leyti.

     

5.

Félags- og menningarmálanefnd: Fundargerðir -   1804034

 

Lögð fram fundargerð 62. fundar Félags- og   menningarmálanefndar frá 23.10.2019. Hlynur gerði grein fyrir fundargerðinni   sem er í fjórum liðum.

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

     

6.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið: Tilnefning   aðal- og varafulltrúa í svæðisráð vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs - 1910026

 

Lagt fram bréf frá umhverfis- og   auðlindaráðuneytinu, dags. 10.10.2019 þar sem óskað er eftir að   Þingeyjarsveit tilnefni einn aðalfulltrúa og einn varafulltrúa í svæðisráð   vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði.

 

Samþykkt að tilnefna Árna Pétur Hilmarsson sem   aðalfulltrúa og Jónu Björgu Hlöðversdóttur sem varafulltrúa í svæðisráð   vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði.

     

7.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið: Tilnefnin   aðal- og varafulltrúa í svæðisráð norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs - 1910027

 

Lagt fram bréf frá umhverfis- og   auðlindaráðuneytinu, dags. 10.10.2019 þar sem óskað er eftir að   Þingeyjarsveit tilnefni einn aðalfulltrúa og einn varafulltrúa í svæðisráð   norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði.

 

Samþykkt að tilnefna Ásvald Ævar Þormóðsson sem   aðalfulltrúa og Margréti Bjarnadóttur sem varafulltrúa í svæðisráð   norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði.

     

8.

Menningarmiðstöð Þingeyinga: Ofgreitt framlag   2018 - 1910025

 

Lagt fram bréf frá Menningarmiðstöð Þingeyinga   (MMÞ), dags. 9.10.2019 þar sem greint er frá ofgreiðslu framlaga   aðildarsveitarfélaganna uppá 8% eða kr. 3.145.450 sem deilist á   aðildarsveitarfélögin eftir íbúafjölda. Þar sem rekstur MMÞ er mjög þungur þá   er óskað eftir því við aðildarsveitarfélögin að MMÞ fái að halda því sem ofgreitt   var og jafnframt að heildarfjárhæð 43.049.448 verði sá grunnur sem framtíðar   framlög byggir á.

 

Sveitarstjórn samþykkir erindið.

     

9.

Félag eldri borgara í Þingeyjarsveit: Beiðni um   fjárstyrk frá Ferðanefnd - 1910028

 

Lögð fram beiðni frá ferðanefnd Félags   eldriborgara í Þingeyjarsveit, dags. 10.10.2019, um fjárstyrk vegna fjögurra   daga ferðar í júní árið 2020 á vegum félagsins. Sótt er um styrk að fjárhæð   900 þús.kr.

 

Sveitarstjórn samþykkir erindið og vísar til   gerðar fjárhagsáætlunar.

     

10.

Almannavarnarnefnd Þingeyinga: Samkomulag um   sameiningu - 1910032

 

Lögð fram drög að samkomulagi um sameiningu   Almannavarnarnefndar Þingeyinga og Almannavarnarnefndar Eyjafjarðar. Á fundi   Almannavarnarnefndar Þingeyinga þann 15.10.2019 var samþykkt að fela   lögreglustjóra, Höllu Bergþóru Björnsdóttur að útbúa drög að samkomulagi um   skipan sameiginlegrar almannavarnanefndar í umdæmi Lögreglustjórans á   Norðurlandi eystra. Samkomulagið yrði svo lagt fyrir sveitarstjórnir   aðildarsveitarfélaganna til afgreiðslu.

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög um   samkomulag um skipa sameiginlegrar almannavarnarnefndar í umdæmi   Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra en óskar jafnframt eftir því að   slökkviliðsstjóri Brunavarna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar hafi sömu   aðkomu að nefndinni og slökkviliðsstjórar Akureyrarbæjar og Norðurþings með   þeim rökum að starfssvæði hans nær yfir gríðarstórt landsvæði þar sem   almannavarnaástand getur og hefur skapast.

     

11.

Wise lausnir ehf.: Áskriftarsamningur - 1910034

 

Lagður fram samningur milli Wise lausna ehf. og   Þingeyjarsveitar um aðgang að hugbúnaði í sameiginlegri skýjalausn og fjallar   um notkun og aðgang að NAV í áskrift.

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samning   og felur sveitarstjóra að skrifa undir hann.

     

12.

Kvenfélag Aðaldæla - tillaga um akstur fyrir   eldriborgara - 1910035

 

Á vorfundi Kvenfélags Aðaldæla 23. apríl 2019   var samþykkt tillaga um akstur fyrir eldriborgara á þeim dögum sem er opið   hús í sveitarfélaginu.
  Tillagan var svohljóðandi: Vorfundur Kvenfélags Aðaldæla 23. apríl 2019   hvetur sveitarstjórn að huga að því að koma á akstursþjónustu fyrir   eldriborgara í opin hús á vegum sveitarfélagsins.

     

13.

Markaðsstofa Norðurlands: Starf Flugklasans Air   66N 1. apríl til 11. október 2019 - 1804011

 

Greinargerð um starf Flugklasans Air 66N frá 1.   apríl til 11. október 2019.

 

Lögð fram til kynningar.

     

14.

Almannavarnarnefnd Þingeyinga: Fundargerðir -   1810028

 

Fundargerð 2. fundur Almannavarnarnefndar   Þingeyinga frá 15.10.2019

 

Lögð fram til kynningar.

     

15.

Samstarfsnefnd um sameiningarferli:   Fundargerðir - 1906023

 

Fundargerð 4. fundar samstarfsnefndar um   sameiningu Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar.

 

Lögð fram til kynningar.

     

 

 

 

 

Fundi slitið kl. 14:45