43. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 2022-2026

24.04.2024

43. fundur

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 2022-2026

haldinn í Þinghúsinu Breiðumýri miðvikudaginn 24. apríl kl. 13:00

Fundarmenn

Gerður Sigtryggsdóttir
Knútur Emil Jónasson
Halldór Þorlákur Sigurðsson
Jóna Björg Hlöðversdóttir
Árni Pétur Hilmarsson var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Úlla Árdal
Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir
Eyþór Kári Ingólfsson
Arnór Benónýsson
Haraldur Bóasson

Starfsmenn

Margrét Hólm Valsdóttir

Fundargerð ritaði: Margrét Hólm Valsdóttir

 

1.

Skýrsla sveitarstjóra - 2303021

 

Skýrsla sveitarstjóra flutt munnlega og til kynningar.

 

Kynnt

 

   

2.

Byggðarráð - 2305033

 

Á 23. fundi sveitarstjórnar þann 27. apríl 2023 samþykkti sveitarstjórn samhljóða að tillögu starfshóps um stjórnskipulag sveitarfélagsins, að stofna nýja fastanefnd sveitarstjórnar, byggðarráð sbr. bókun fundarins sem hljóðar svo:
"Í kjölfar sameiningar tók til starfa níu manna sveitarstjórn með undanþágu innviðaráðuneytisins. Til að auka skilvirkni í stjórnsýslu sveitarfélagsins vegna aukinna verkefna í kjölfar sameiningar er farin sú leið að skipa byggðaráð. Sveitarstjórn metur árangur innleiðingar byggðarráðs að ári liðnu."
Samhliða skipun byggðarráðs var sameiningarnefnd lögð niður.

E og K listi hafa hvor um sig metið árangur af innleiðingu byggðarráðs og skilvirkni stjórnsýslunnar. Er það mat meirihluta beggja lista að markmiðum með innleiðingunni hafi verið náð.

 

Til máls tóku: Haraldur, Gerður, Eyþór.

Haraldur leggur fram eftirfarandi bókun:
"Fyrir ári síðan var samþykkt að stofna byggðarráð til að bregðast við manneklu á skrifstofu og fjölda verkefna sem ekki komust í ferli. Ákveðið var að endurskoða tilvist byggðarráðs að ári liðnu. Nú er skrifstofan fullmönnuð og verkefni í miklu betri farvegi svo ég tel vægi ráðsins hafa minnkað mikið. Mín reynsla af byggðaráði er að þeir sveitarstjórnarmenn sem ekki sitja í ráðinu fjarlægist ákvörðunartöku og má líkja því við að sitja á varamannabekk.
Ég mæli með því að bætt verði við einum sveitarstjórnarfundi í mánuði sem einnig verði vinnufundur.
Með því tel ég að það muni koma í ljós að byggðarráð verði óþarft og það fylgir því talsverður kostnaður. Ég er þó til í að gefa því tíma út árið og við endurskoðum tilvist þess í byrjun næsta árs."

Oddviti leggur fram eftirfarandi tillögu:
"Í ljósi reynslunnar af starfi byggðarráðs leggur oddviti fram tillögu um að byggðarráð starfi áfram og að árangur af starfsemi þess verði endurmetinn í febrúar 2025."

Samþykkt samhljóða

 

Samþykkt

 

   

3.

Beiðni um endurskoðun vegna tilraunaákvæðis um fjölda sveitarstjórnarfulltrúa - 2404054

 

Þann 3. mars 2022 samþykkti innviðaráðuneytið undanþágu um fjölda sveitarstjórnarfulltrúa í sameinuðu sveitarfélagi. Undanþágubeiðnin var um að fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa yrði aukinn úr sjö í níu. Undanþágan var veitt til tveggja kjörtímabila.
Í sveitarfélögum sem hafa færri en 2000 íbúa er gert ráð fyrir, samkvæmt sveitarstjórnarlögum, að fjöldi kjörinna fulltrúa séu fimm til sjö. Í aðdraganda sameiningar hafi verið óskað eftir fjölgun upp í níu sveitarstjórnarfulltrúa sbr. undanþáguheimild í sveitarstjórnarlögum og var það gert með það að markmiði að fá sem flestar raddir úr hinu víðfema sveitarfélagi ásamt því að tryggja ákveðna samfellu milli sveitarstjórnar og fastanefnda.

 

Til máls tóku: Knútur, Arnór.


Sveitarstjórn stefnir að á þessu kjörtímabili verði lokið við að móta stjórnsýslu og stefnu nýs sveitarfélags og telur þar af leiðandi ekki ekki veigamiklar ástæður fyrir veittri undanþágu lengur en til loka kjörtímabilsins. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að óska eftir því við innviðaráðuneytið að veitt undanþága falli niður í lok kjörtímabilsins og verði samþykktir sveitarfélagsins uppfærðar samkvæmt því fyrir sveitarstjórnarkostningar 2026.

Samþykkt samhljóða.

 

   

4.

Samningur Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar um Barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar - 2403048

 

Síðustu ár hefur Þingeyjarsveit verið með samning við Norðurþing að sinna barnaverndarþjónustu en samkvæmt lögum um breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.) [...] 11.gr. kemur fram að í umdæmi hverrar barnaverndarþjónustu skulu vera í það minnsta 6.000 íbúar og hefur því Norðurþing farið í samningaviðræður við Barnanefndarþjónustu Eyjafjarðar til að uppfylla skilyrði um 6.000 íbúa lágmark.

Fyrir sveitarstjórn liggur til seinni umræðu drög að samningi um Barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar á milli Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar um Barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar. Samningurinn er tímabundinn og gildir frá 1. júní til 31.12.2024.

 

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

5.

Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit - 2310028

 

Lögð fram til seinni umræðu drög að samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit. Fyrri umræða um samþykktina fór fram á 39. fundi sveitarstjórnar þann 25. janúar.

 

Sveitarstjórn samþykkir samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit og felur sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að senda samþykktina til birtingar í B-deild stjórnarstíðnda og birta á heimasíðu sveitarfélagsins.

Samþykkt samhljóða.

 

   

6.

Mýsköpun ehf. - aðalfundur 2024 - 2404038

 

Lagt fram fundarboð á aðalfund Mýsköpunar ehf. sem haldinn verður föstudaginn 3. maí nk. í fundarsal Berjaya hótels í Reykjahlíð.

 

Sveitarstjórn felur oddvita að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

7.

Símey - aðalfundur 2024 - 2404031

 

Lagt fram boð á ársfund Símeyjar sem fram fer á Teams þann 29. apríl nk. kl 14.

 

Lagt fram

 

   

8.

Sundlaug í Reykjahlíð - skipan starfshóps - 2404051

 

Árið 2020 skilaði sundlaugarnefnd skýrslu um endurbyggingu sundlaugar í Reykjahlíð. Sveitarstjórn leggur til að skipaður verði starfshópur til þess að endurmeta forsendur og uppfæra kostnaðar- og rekstraráætlun frá 2020.


 

Til máls tóku:Haraldur, Arnór.

Sveitarstjórn leggur til að stafshópinn skipi: Haraldur Bóasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson og Ólafur Ragnarsson. Starfmaður hópsins verður Margrét Hólm Valsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs. Sveitarstjóra og oddvita er falið að útbúa erindisbréf fyrir starfshópinn í samráði við hópinn og leggja fyrir sveitarstjórn þann 30.4.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

9.

Sveitarstjórn - aukafundur - 2404055

 

Sveitarstjórn leggur til að haldinn verði aukafundur þann 30. apríl nk. þar sem ársreikningur Þingeyjarsveitar verður tekin til fyrri umræðu.

 


Sveitarstjóra er falið að boða til fundarins í samræmi við samþykkt um stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

10.

Ljósvetningabúð - Dansleikur menntaskólanema - tækifærisleyfi - 2404041

 

Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni um umsögn - tækifærisleyfi frá Ólafi Ingólfssyni kt. 180754-5559 vegna dansleiks menntaskólanema í Ljósvetningabúð 4. maí nk.

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitt tækifærisleyfi með fyrirvara um jákvæðar umsagnir slökkviliðs og heilbrigðiseftirlits en beinir því sérstaklega til leyfisveitanda að sjá til þess að gæsla verði fullnægjandi þar sem hluti gesta eru ólögráða ungmenni.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

11.

Uppbygging vindorku á Íslandi - 899. mál- 154. löggjafaþing - 2404049

 

Frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis liggur til umsagnar tillaga til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu vindorku á Íslandi, 899. mál. Frestur til að skila umsögnum er til 3. maí nk.

 

Til máls tóku: Knútur, Jóna Björg, Knútur, Gerður.

Sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi málsins.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

12.

Verndar- og orkunýtingaráætlun - 900. mál - 154. löggjafaþing - 2404050

 

Frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis liggur til umsagnar frumvarp til laga um verndar- og orkunýtingaráætlun (virkjunarkostir vindorku) 900. mál. Frestur til að skila inn umsögn er til 3.maí nk.

 

Til máls tóku: Knútur, Arnór.

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda inn umsögn þar sem tekið er undir umsögn samtaka orkusveitarfélaga sem Þingeyjarsveit er aðili að.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

13.

Byggðarráð - 19 - 2404002F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 19. fundar byggðarráðs sem haldinn var 5. apríl sl. Fundargerðin er í 8. liðum. Liðir 4, 5 og 8 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Jóna Björg kynnti fundargerð byggðarráðs.

Til máls tók: Knútur.

 

Staðfest

 

13.1

2404001 - Klifurveggur - beiðni um aðgengi

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

13.2

2403051 - Lög um verndar- og orkunýtingaráætlun - umsagnarbeiðni

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

13.3

2403047 - Ljósleiðara aðgangsnet - könnun á áformum um uppbyggingu

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

13.4

2310006 - Mývetningur - Íþróttaheimili Mývetnings

 

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og oddvita að koma á formlegu samtali um mögulega framtíðarnýtingu ÍMS.

Samþykkt með sex atkvæðum. Halldór Þorlákur situr hjá.

 

Samþykkt

 

13.5

2402070 - Hesthús á Þeistareykjum - afnot

 

Sveitarsstjórn felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að ganga frá samkomulagi við Geo Travel ehf. um afnot af hesthúsinu á Þeistareykjum.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

13.6

2404006 - Raforkusölusamningur - uppsögn

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs.

 

Staðfest

 

13.7

2401083 - Stefnumótunarvinna 2024

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs.

 

Staðfest

 

13.8

2404009 - Aðalfundur 2024

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

   

14.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveit - 11 - 2403002F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 11. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 8. apríl sl. Fundargerðin er í 2 liðu. Engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Oddviti kynnti fundargerð atvinnunefndar.

Til máls tók: Úlla.

 

Staðfest

 

14.1

2307030 - SSNE - áhersluverkefni Sóknaráætlunar - Auknar fjárfestingar á NE

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

14.2

2404007 - Snjómokstur í Þingeyjarsveit

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar.

 

Staðfest

 

   

15.

Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd Þingeyjarsveit - 17 - 2404003F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 17. fundar íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar Þingeyjarsveitar sem haldinn var þann 9. apríl sl. Fundargerðin er í 3 liðum. Liður 1 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Eyþór Kári kynnti fundargerð Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar.

 

Staðfest

 

15.1

2401106 - Íþróttamiðstöð Reykjahlíð - reglur um lykilkort

 

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að yfirfara reglurnar og leita álits lögfræðings sveitarfélagsins.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

15.2

2404012 - Æskulýðsstefna Þingeyjarsveitar

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

15.3

2404002 - Ársþing HSÞ 2024 - stöðuskýrsla

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

   

16.

Fræðslu- og velferðarnefnd Þingeyjarsveit - 17 - 2404005F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 17. fundar fræðslu- og velferðarnefndar sem haldinn var þann 11. apríl sl. Fundargerðin er í 6 liðum. Liðir 2 og 3 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Ragnhildur Hólm kynnti fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar.

Til máls tók: Gerður.

 

Staðfest

 

16.1

2404015 - Þingeyjarskóli, Stórutjarnaskóli og Reykjahlíðarskóli - Skóladagatal 2024-2025

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fræðslu- og velferðarnefndar.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

16.2

2310015 - Sérstakur húsnæðisstuðningur - Reglur

 

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

16.3

2403046 - Hljóðvist í skólum

 

Sveitarstjórn felur byggingafulltrúa og sviðsstjóra fjölskyldusviðs að skoða stöðu hljóðvistar í skólum og íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins og huga að bættri hljóðvist við allar endurbætur og breytingar á umræddum mannvirkjum.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

16.4

2404005 - Endurskoðun greinasviða aðalnámskrá grunnskóla - Umsagnarbeiðni Samráðsgátt

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fræðslu- og velferðarnefndar.

 

Staðfest

 

16.5

2403063 - Þjónusta við fatlað fólk - upplýsingagjöf

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

16.6

2404016 - Stórutjarnaskóli - Skólastarf

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

   

17.

Umhverfisnefnd - 16 - 2404006F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 16. fundar umhverfisnefndar sem haldinn var 11. apríl sl. Fundargerðin er í 2 liðum sem ekki þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Oddviti kynnti fundargerð umhverfisnefndar.

 

Staðfest

 

17.1

2301024 - Aðgerðaráætlun umhverfisstefnu Þingeyjarsveitar

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

17.2

2402055 - Bakkasel og Belgsá - umsókn um framkvæmdaleyfi

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

   

18.

Skipulagsnefnd - 24 - 2404007F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 24. fundar skipulagsnefndar sem haldinn var 17. apríl sl. Fundargerðin er í 9 liðum. Liðir 1, 2, 4, 5, 6, og 9 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Knútur kynnti fundargerð skipulagsnefndar.

Til máls tók: Arnór.

 

Staðfest

 

18.1

2404011 - Þeistareykjavirkjun, bætt nýting gufu til orkuvinnslu - beiðni um umsögn

 

Sveitarstjórn samþykkir umsögn skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að senda inn umsögn til Skipulagsstofnunar.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.2

2312011 - Múlavegur 13 - umsókn um stofnun lóðar undir tækjahús Mílu

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi þéttbýlis í Reykjahlíð og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa breytinguna í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.3

2402069 - Goðafoss, deiliskipulagsbreyting - beiðni - breyting á skipulagi

 

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.4

2403060 - Höfði, stígar og áningarstaðir við Ytrivoga - breyting á skipulagi

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi við Höfða og umhverfi Ytrivoga í Mývatnssveit. Sveitarstjórn felur jafnframt skipulagsfulltrúa að auglýsa samþykkta deiliskipulagsbreytingu og birta auglýsingu um samþykkt hennar í B-deild Stjórnartíðinda.

Samþykkt með átta atkvæðum. Halldór Þorlákur situr hjá.

 

Samþykkt

 

18.5

2404023 - Þeistareykir, rannsóknaraðstaða Geosilica - beiðni - breyting á skipulagi

 

Fullt samráð hefur verið haft við landeiganda í samræmi við ákvæði lóðarleigusamnings og gerir sveitarstjórn ekki athugasemdir við fyrirhugaðar framkvæmdir.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.6

2402019 - Grímsstaðir - umsókn um stofnun lóðar

 

Sveitarstjórn felur byggingafulltrúa að stofna umbeðna lóð þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.7

2403025 - Stjórnsýslulundur - Kolefnisjöfnun skrifstofu og áhaldahúss Þingeyjarsveitar

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

18.8

2404022 - Fellsskógur, slóðagerð vegna grisjunar - umsókn um framkvæmdaleyfi

 

Staðfest.

 

Staðfest

 

18.9

2404018 - Breytt skráning - ósk um að breyta Víðar 1 í Víðakot.

 

Sveitarstjórn samþykkir að staðfanginu Víðar 1 verði breytt í Víðakot og felur byggingafulltrúa að ganga frá breytingunni.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

   

19.

Byggðarráð - 20 - 2404008F

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 20. fundar byggðarráðs sem haldinn var 18. apríl sl. Fundargerðin er í 11 liðum. Liðir 5,6,7,8 og 9 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar.

 

Jóna Björg kynnti fundargerðina.

 

Staðfest

 

19.2

2404028 - Rafræn úttekt á starfsemi slökkviliða - HMS

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

19.3

2210011 - Trúnaðarmál

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

19.4

2404017 - Tjónamatsgerð 210446 Skútahraun 2b

 

Staðfest.

 

Staðfest

 

19.5

2404025 - Norðurorka - ársfundur 2024

 

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

19.6

2404026 - Kjörstjórar vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu

 

Sveitarstjórn samþykkir erindi sýslumannsins á Norðurlandi eystra um samstarf við sveitarfélagið vegna utankjörfundarafgreiðslu og felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að útfæra framkvæmdina.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

19.7

2404024 - B-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts - aðalfundarboð

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

19.8

2404021 - Hafvernd - raundæmið Skjálfandi

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

19.9

2404014 - Náttúrustofur - samtal

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs.

Sveitarstjórn hvetur jafnframt aðra sveitarstjórnarfulltrúa til að sækja fundinn.

Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt

 

19.10

2404010 - Bjarmahlíð - styrkbeiðni

 

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

19.11

2305008 - Samningur um sértækt sóknaráætlunarverkefni - Gígur og Seigla

 

Sveitarstjórn tekur undir þakkir byggðarráðs til Þekkingarnets Þingeyinga fyrir góða vinnu.

Lagt fram.

 

Lagt fram

 

   

20.

Fundir stjórnar SSNE 2022-2026 - 2209048

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 61. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra sem haldinn var á Teams 19. mars sl.

 

Lagt fram

 

   

21.

Stjórn Norðurorku - fundargerðir - 2305038

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 296. fundar stjórnar Norðurorku frá 21.03. sl.

 

Lagt fram

 

   

22.

Markaðsstofa Norðurlands - fundargerðir - 2404003

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands frá 25. mars sl.

 

Lagt fram

 

   

23.

Fundir stjórnar SSNE 2022-2026 - 2209048

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 62. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra sem haldinn var 3. apríl sl.

 

Lagt fram

 

   

24.

Stjórn Norðurorku - fundargerðir - 2305038

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 297. fundar stjórnar Norðurorku sem haldinn var þann 26. mars sl.

 

Lagt fram

 

   

25.

Svæðisráð norðursvæðis - fundargerðir - 2311077

 

Fyrir sveitastjórn liggur til kynningar fundargerð 107. fundar svæðisráðs norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs sem haldinn var þann 11. apríl sl.

 

Lagt fram

 

   

27.

Dvalarheimili aldraðra Húsavík - fundargerðir - 2206048

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnarfundar Dvalarheimilis aldraðra frá 11. apríl sl. ásamt drögum að ársreikningi fyrir árið 2023.

 

Lagt fram

 

   

26.

Ársreikningur 2023 - Samtök orkusveitarfélaga - 2403061

 

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga fyrir árið 2023.

 

Til máls tók: Knútur.

 

Lagt fram

 

   

Fundi slitið kl. 14:46.