4. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags

06.07.2022

4. fundur

Sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags

haldinn í Skjólbrekku miðvikudaginn 06. júlí kl. 13:00

Fundarmenn

Gerður Sigtryggsdóttir
Eygló Sófusdóttir
Knútur Emil Jónasson
Halldór Þorlákur Sigurðsson
Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir
Eyþór Kári Ingólfsson
Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson
Sigurður Böðvarsson
Úlla Árdal 

Starfsmenn

Jón Hrói Finnsson

Fundargerð ritaði: Jón Hrói Finnsson

Dagskrá:

 

1.

Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir - 2206018

 

 

Kosnir voru fulltrúar í eftirtaldar nefndir, embætti og stjórnir:
Yfirkjörstjórn - þrír fulltrúar og þrír til vara
Fjallskilastjórar:
- Fjallskilastjóri Austurafréttar Mývatnssveit
- Fjallskilastjóri Vestur-Bárðdæladeildar
- Fjallskilastjóri Austur-Bárðdæladeildar
- Fjallskilastjóri Fnjóskdæladeildar
- Fjallskilastjóri Kinnardeildar
- Fjallskilastjóri Reykdæladeildar
- Fjallskilastjóri Aðaldæladeildar
Stjórn SSNE - einn fulltrúi í samstarfi við Grýtubakkahrepp
Landsþing SSNE - þrír fulltrúar og þrír til vara
Ársþing Sambands íslenskra sveitarfélaga - 2 fulltrúar og tveir til vara.
Fulltrúaráð Héraðsnefndar Þingeyinga bs. 3 aðalfulltrúar og 3 varamenn.
Leiguíbúðir Þingeyjarsveitar hses.
Atvinnuefling Þingeyjarsveitar ehf.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi skipun:

Yfirkjörstjórn
Ragnar Bjarnason formaður
Dagný Pétursdóttir, aðalmaður
Bjarni Höskuldsson, aðalmaður
Magnús Már Þorvaldsson, varamaður
Jóhanna Njálsdóttir, varamaður
Helgi Arnar Alfreðsson, varamaður

Fjallskilastjórar
Halldór Árnason, Garði, Fjallskiladeild Mývatnssveitar
Erlingur Ingvarsson, Sandhaugum, Vestur-Bárðdæladeild
Magnús Skarphéðinsson, Svartárkoti, Austur-Bárðdæladeild
Ketill Tryggvason, Hallgilsstöðum, Fnjóskdæladeild
Ólafur Ingólfsson, Hlíð, Kinnardeild
Snorri Már Snorrason, Brún, Reykdæladeild
Böðvar Baldursson, Ystahvammi, Aðaldæladeild

Fulltrúaráð Héraðsnefndar Þingeyinga
Gerður Sigtryggsdóttir, E-lista, aðalmaður
Eyþór Kári Ingólfsson, E-lista, aðalmaður
Árni Pétur Hilmarsson, K-lista, aðalmaður
Knútur Emil Jónasson, E-lista, varamaður
Hallþór Þ Sigurðsson, E-lista, varamaður
Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, K-lista, varamaður

Framkvæmdastjórn Héraðsnefndar Þingeyinga (til bráðabirgða)
Gerður Sigtryggsdóttir E-lista

Varamaður í stjórn SSNE
Gerður Sigtryggsdóttir, E-lista, varamaður til 2023. Aðalmaður frá 2023-2025

Aðalfundur/landsþing SSNE
Gerður Sigtryggsdóttir, E-lista, aðalmaður,
Knútur Emil Jónasson E-lista, aðalmaður
Jóna Björg Hlöðversdóttir, K-lista, aðalmaður
Eygló Sófusdóttir, E-lista, varamaður
Eyþór Kári Ingólfsson, E-lista, varamaður
Helgi Héðinsson, K-lista, varamaður

Landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga
Gerður Sigtryggsdóttir, E-lista, aðalmaður
Helgi Héðinsson, K-lista, aðalmaður
Eygló Sófusdóttir, E-lista, varamaður
Jóna Björg Hlöðversdóttir, K-lista, varamaður

Svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs, vestursvæði.
Einar Örn Kristjánsson aðalmaður, Anna Bragadóttir varamaður

Svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs, norðursvæði
Aðalmenn: Anna Guðný Baldursdóttir og Árni Pétur Hilmarsson.
Varamenn Kristinn Ingi Pétursson og Jóna Björg Hlöðversdóttir

Á þriðja fundi sveitarstjórnar var kosið í fastanefndir. Eftir kosningu kom í ljós að fyrsti varamaður E-lista í Íþrótta- og tómstundanefnd er ekki kjörgengur. Sveitarstjórn samþykkir að Unnsteinn Ingason taki sæti fyrsta varamanns í hans stað.

Leiguíbúðir Þingeyjarsveitar hses.
Skv. 5.gr. samþykkta félagsins skal fulltrúaráð skipað 4 fulltrúum. 3 skulu tilnefndir af Þingeyjarsveit, einn skal tilnefndur af leigjendum almennra íbúða í eigu húsnæðissjálfseignarstofnunarinnar. Tilnefningar skulu vera til fjögurra ára. Fulltrúaráðið er ráðgefandi fyrir stjórn, skal fylgjast með rekstri stofnunarinnar og hafa eftirlit með störfum stjórnar og framkvæmdastjóra.
Skv. 7.gr. samþykkta félagsins skal stjórn skipuð þremur fulltrúum og þremur til vara. Stjórn er kosin af fulltrúaráði til 4 ára.

Atvinnuefling Þingeyjarsveitar ehf.
Skv. Samþykktum er sveitarstjórn sjálfkjörin og sveitarstjóri framkvæmdastjóri. Gera þarf breytingu á 16.gr. samþykkta félagsins sem kveður á um 7 stjórnarmenn en þeir verða 9 í samræmi við fjölda sveitarstjórnarmanna.

Sveitarstjórn tilnefnir enn fremur Eygló Sófusdóttur, Helga Héðinsson og Knút Emil Jónasson til setu í stjórn Leiguíbúða Þingeyjarsveitar. Varamenn verða Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson, Gerður Sigtryggsdóttir og Eyþór Kári Ingólfsson.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

2.

Framlög úr Jöfnunarsjóði vegna sameiningar - 2207003

 

 

Verkefnastjóri hefur fundað með Jöfnunarsjóði um framlög vegna sameiningar. Framlög hafa verið reiknuð á grundvelli ársreikninga ársins og íbúaþróun áranna 2017-2022. Samkvæmt útreikningum Jöfnunarsjóðs verða framlögin 552 m.kr. og greiðast út á 7 árum. Lagt er upp með að 20% framlaganna komi til greiðslu á fyrsta starfsári sveitarfélagsins og 20% á því næsta. Samkvæmt upplýsingum frá Jöfnunarsjóði þarf að skila framvinduskýrslum til að fá framlögin greidd.

 

 

Jóni Hróa falið að afla fyrirmynda að framvinduskýrslum skv. ábendingum starfsmanna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Til máls tók Jón Hrói Finnsson.

 

 

Lagt fram

 

 

   

 

3.

Heimild til lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga - 2206070

 

 

Í fjárhagsáætlunum Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir töku nýrra langtímalána að fjárhæð 390 m.kr. á árinu.
Lagt er til að prókúruhafa verði veitt heimild til að sækja um og ganga frá samningi um lán að fjárhæð 200 m.kr. Verðtryggt lán til 17 ára með 1% fasta vexti.
Sigríður Hlynur benti á að skoða þurfi hvernig greiðslubyrði af láninu verður og tryggja að greiðslubyrði af láninu verði sveitarfélaginu ekki of þung.

 

 

Gísla Sigurðssyni er veitt heimild til að semja við Lánasjóð sveitarfélaga um 200 m.kr. lántöku. Lánasamningur skal lagður fyrir sveitarstjórn til samþykktar.

Til máls tóku Sigríður Hlynur og Knútur Emil

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

4.

Bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga - 2206052

 

 

Lagt fram bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vegna ársreiknings fyrir árið 2021. Á fundi með starfsmönnum Jöfnunarsjóðs er um að ræða bréf sem sent er á mörg sveitarfélög og sem ekki krefst viðbragða af hálfu sveitarstjórnar.

 

 

Til máls tók Sigríður Hlynur.

 

 

Lagt fram

 

5.

Vinnutímastytting kennara - 2206045

 

 

Lögð fram útfærsla vinnutímastyttingarhóps Reykjahlíðarskóla á vinnutímastyttingu kennara. Útfærslan var samþykkt á kennarafundi 1. júní 2022.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða umrædda útfærslu á vinnutímastyttingu kennara.

 

 

Samþykkt

 

6.

Sumarlokun skrifstofa sveitarfélagsins - 2207004

 

 

Skrifstofa Þingeyjarsveitar á Laugum hefur verið lokuð í eina viku á sumri vikuna eftir verslunarmannahelgi sem í ár fellur á dagana 2.-5. ágúst. Skrifstofa Skútustaðahrepps hefur lokað í tvær vikur á sumri, vikuna fyrir og eftir verslunarmannahelgi þ.e. 25. júlí til 5. ágúst í ár.
Framkvæmdastjóri leggur til að sumarlokun skrifstofunnar á Laugum verði lengd í tvær vikur eftir Verslunarmannahelgi, þ.e. frá 2. ágúst til 12. ágúst. Gert er ráð fyrir að móttaka þeirrar skrifstofu sem er opin taki við öllum erindum og símtölum til að tryggja þjónustu í tvær vikur af þremur.

 

 

Til máls tóku: Jón Hrói, Sigríður Hlynur, Knútur Emil.

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða og leggur áherslu á að sumarlokunin verði auglýst á heimasíðum sveitarfélagsins og í Hlaupastelpunni.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

7.

Ósk um heimild til tímabundinnar aukningar á starfshlutfalli - 2207007

 

 

Verkefnastjóri sveitarstjórnar (Jón Hrói) óskar eftir heimild til tímabundinnar aukningar stöðuhlutfalls verkefnisstjóra á skrifstofu sveitarfélagsins úr 70% í 100% í þrjá mánuði eða þar til hlutverk viðkomandi starfsmanns í stjórnskipulagi sameinaðs sveitarfélags hefur verið skilgreint. Jafnframt er óskað eftir heimild til að hækka starfshlutföll starfmanna í móttöku í allt að tveimur stöðugildum tímabundið til þriggja mánaða.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir að veita umræddar heimildir og felur Jóni Hróa að ganga frá samningum við umrædda starfsmenn og/eða ráðningum.

Til máls tóku: Sigríður Hlynur, Jón Hrói, Sigurður, Ragnhildur og Úlla

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

8.

Verkefnastjórnun vegna sameiningarverkefna - 2206026

 

 

Lögð fram verkefnatillaga frá KPMG sem gerir ráð fyrir því að Róbert Ragnarsson sem var ráðgjafi sveitarfélaganna í sameiningarferlinu, taki að sér stjórnun ýmissa verkefna sem leiða af sameiningu Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir að ganga að tillögu KPMG og felur oddvita að ganga frá samningi. Sveitarstjórn leggur áherslu á að gengið sé frá samningum um einstök verkefni og gerðar áætlanir um þau.
Lagt er til að KPMG verði falið að gera tillögu að erindisbréfum fastanefnda fyrir fyrsta fund sveitarstjórnar eftir sumarleyfi.

Til máls tóku: Úlla, Jón Hrói, Sigríður Hlynur, Ragnhildur, Gerður, Sigurður og Knútur Emil.

Samþykkt með sjö atkvæðum, Úlla og Ragnhildur sitja hjá.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

9.

SSNE - Boð um þátttöku í sameiginlegu verkefni í Hringrásarhagkerfi - 2206043

 

 

Borist hefur erindi frá SSNE þar sem lagt er til að ráðist verði sameiginlega í þrjú verkefni þar sem niðurstaðan verði samræmd eða sameiginleg a) samþykkt um meðhöndlun úrgangs, b) samræmt útlit, uppsetning og einingar gjaldskráa sem standast kröfur "borgað þegar hent er" og c) samræmd útboðsgögn fyrir sorphirðuþjónustu þannig að gögn byggi á sömu verklýsingum og ákvæðum þar sem það á við. Verkefnið getur síðan leitt til frekara samstarfs einstakra sveitarfélaga ef þau kjósa svo. Óskað er svara um það hvort Þingeyjarsveit muni taka þátt í verkefninu.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í verkefninu. Sveitarstjórn felur Jóni Hróa að taka saman gögn um sorphirðu og úrgangsförgun, þ.m.t. samninga, kostnað og tölfræði um magn, endurvinnsluhlutfall o.þ.h. fyrir 1. fund umhverfisnefndar.

Til máls tóku: Knútur Emil, Sigríður Hlynur, Úlla og Sigurður

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

10.

Reykjahlíðarskóli - Skólaakstur - 2005027

 

 

Samningur um skólaakstur fyrir Reykjahlíðarskóla, sem gerður var til eins árs árið 2021, er runninn út. Lögð fram minnisblöð frá Tryggva Þórhallssyni og Jóni Hróa Finnssyni um möguleika á framlengingu samnings um skólaakstur í Reykjahlíðarskóla næsta skólaár ásamt útreikningi á kostnaði.
Lagt er til að Jóni Hróa verði falið að semja við samningshafa um framlengingu samningsins til eins árs á þeim forsendum sem kynntar eru í minnisblaði.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna.

Til máls tók Sigurður.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

11.

Verðfyrirspurn vegna skólaaksturs á á leið 4 - Aðaldalur norður - 2206069

 

 

Sá aðili sem séð hefur um akstur á leið 4: Aðaldalur norður, hefur nú sagt upp sínum samningi frá og með 16. ágúst n.k. Því þarf að semja við annan aðila um akstur á þeirri leið skólaárið 2022-2023. Verðfyrirspurn var send á fjóra aðila. Einn skilaði tilboði.

 

 

Sveitarstjórn getur ekki gengið að tilboði bjóðanda að óbreyttu. Jóni Hróa falið að kanna hvort samningur við bjóðanda stenst þær reglur sem settar voru í upphaflegu útboði verksins og reglur sveitarfélagsins um skólaakstur, þ.e. Þingeyjarsveitar fyrir sameiningu. Sveitarstjórn felur Jóni Hróa jafnframt að kanna hvort hægt er að ná samningum við bjóðanda um lægra verð, að því tilskyldu að slíkt sé í samræmi við lög og reglur um innkaup. Náist ekki samningar er Jóni Hróa falið að leita tilboða að nýju.

Til máls tóku Ragnhildur, Sigríður Hlynur, Sigurður, Jón Hrói og Knútur Emil.

 

 

Samþykkt

 

   

 

12.

Umsagnarbeiðni um rekstrarleyfi - Fish&Chips Mývatni - 2206031

 

 

Fish&Chips Mývatni hefur óskað eftir leyfi til að lengja afgreiðslutíma áfengis.

 

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að vínveitingaleyfi verði veitt frá kl. 11 til kl. 23.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

13.

Umhverfisstofnun; Samstarf og samráð - 2204024

 

 

Lögð fram til kynningar drög að samstarfsáætlun Umhverfisstofnunar og Þingeyjarsveitar. Málið var áður í meðförum sveitarstjórnar Skútustaðahrepps.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir að fela Jóni Hróa að endurvekja málið með erindi til Umhverfisstofnunar.

Til máls tók Knútur Emil, Sigríður Hlynur, Sigurður og Gerður.

 

 

Lagt fram

 

 

   

 

14.

Nýsköpun í norðri - staða verkefnis - 2207006

 

 

Umræður um verkefnið Nýsköpun í norðri og stöðu verkefnisins. Lögð fram til kynningar skjöl um afrakstur verkefnisins.

 

 

Sveitarstjórn lýsir vilja til að halda verkefninu áfram. Lagt var til að skipaður verði starfshópur um framhald verkefnisins. Samþykkt að skipa Eyþór Kára, Knút Emil, Jónu Björgu og Helga í hópinn.

Til máls tóku: Ragnhildur, Gerður, Sigríður Hlynur og Knútur Emil.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

15.

Náttúruvernd í norðri - 2207005

 

 

Lögð fram til kynningar gögn um verkefnið Náttúruvernd í norðri, sem unnið var í tengslum við Nýsköpun í norðri.

 

 

Samþykkt að fela starfshópnum sem skipaður var undir 14. lið að fjalla um framlögð gögn og gera tillögu til sveitarstjórnar um framhald málsins.

Til máls tóku Sigurður, Knútur Emil og Sigríður Hlynur.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

16.

Samstarfssamningur um almannavarnir - 2206015

 

 

Almannavarnanefndin í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra er skipuð bæjarstjórum/sveitarstjórum og oddvitum allra sveitarfélaga í umdæminu samkvæmt 2. gr. samstarfssamnings um almannavarnir í umdæmi LSNE. (ALNEY)
Að loknum sveitarstjórnarkosningum þann 14. maí sl. urðu/verða sveitarstjóraskipti í einhverjum sveitarfélaganna og einnig voru samþykktar sameiningar einhverra sveitarfélaga í umdæminu.
Óskað eftir því að í þeim sveitarfélögum þar sem breytingar hafa orðið á skipan sveitarstjóra/sveitarfélaga að koma upplýsingum um meðfylgjandi samstarfssamning á framfæri innan sinnar stjórnsýslu.

 

 

Lagt fram til kynningar.

 

 

Lagt fram

 

 

   

 

17.

Seigla - Útboð - 2207008

 

 

Tekin fyrir gögn vegna útboðs framkvæmda í Seiglu. Áætlað er að bjóða verkið út í tvennu lagi, annars vegar uppsteypa lyftustokks og lóðafrágang og hins vegar uppbyggingu innanhúss. Stefnt er að lokuðu útboði.
Framkvæmdir fyrra útboðs eru áætlaðar sumarið 2022 en seinna útboðs haust og vetur 2022-2023.

 

 

Sveitarstjórn ákvað með níu atkvæðum að loka fundi og fjalla um málið sem trúnaðarmál vegna viðskiptahagsmuna.

Sveitarstjórn samþykkir útboð verkhlutanna tveggja í samræmi við fyrirliggjandi gögn og felur starfsmönnum að bjóða út í samræmi við útboðsreglur og lög um opinber innkaup.

Fulltrúar E-lista óska eftir að eftirfarandi verði fært til bókar:
"Viðhorf E-listans til framkvæmda í Seiglu er að það hefði mátt gera betur við stefnumótun við nýtingu á Litlulaugaskóla. Svo virðist sem ekki hafi legið nein stefna til grundvallar önnur en að útbúa starfsmanna- og fundaraðstöðu og svo eins margar skrifstofur eins og hægt er. Enn eru þó rými í kjallara hússins sem ekki hefur verið ráðstafað. Við styðjum engu að síður við þær framkvæmdir sem nú eru að hefjast er varða aðgengi og lóðarframkvæmdir. Þar sem á næstu vikum mun skýrast hvernig uppbyggingu stjórnsýslu verður háttað í nýju sveitarfélagi þá teljum við jafnframt rétt að horfa til þess að húsnæðið nýtist sem best, miðað við þarfir sveitarfélagsins. Mögulega hefur sveitarfélagið ekki not fyrir allt húsnæðið og þá verði með aðgangsstýringum hægt að koma í húsnæðið fleiri notendum, hvort sem það eru aðilar tengdir ríki og sveitarfélagi, eða sjálfstætt starfsandi aðilar sem vilja vera með starfsemi í húsinu. Nauðsynlegt er að klára málið með það að markmiði að fjárfesting sveitarfélagsins sé í takt við þarfir þess".

Til máls tóku: Sigríður Hlynur, Knútur Emil, Gerður, Ragnhildur, Sigurður, Halldór og Jón Hrói. Halldór vék af fundi áður en atkvæðagreiðsla fór fram.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

18.

Kálfaströnd leigusamningar - 2206023

 

 

Borist hefur erindi frá RAMÝ þar sem óskað er eftir framlengingu leigusamnings um íbúðarhúsið á Kálfaströnd. Til staðar er leigusamningur sem gerður var á milli RAMÝ og fyrri eiganda jarðarinnar. Síðasta endurnýjun fór fram 2020 og rennur sá samningur út 31.8.22. Málið var áður á dagskrá á 3. fundi 22. júní sl. en var frestað.

 

 

Sveitarstjórn samþykkir að gera leigusamning til eins árs. Leiguverð úr fyrri samningi verði hækkað miðað við hækkun vísitölu neysluverðs á tímabilinu 1. september 2021 til 1. júlí 2022. Jóni Hróa falið að ganga frá samningi við málsaðila.

Til máls tóku: Sigríður Hlynur, Knútur Emil, Sigurður og Jón Hrói.

 

 

Samþykkt

 

 

   

 

19.

Sala á landspildu úr jörð Kálfastrandar - 2207009

 

 

Lagt fram minnisblað Tryggva Þórhallssonar um mögulega sölu á landspildu úr jörð Kálfastrandar.

 

 

Afgreiðslu frestað. Sveitarstjórn óskar eftir að frekari gögn verði lögð fyrir þegar málið verður tekið til afgreiðslu. Samþykkt með átta atkvæðum allra viðstaddra sveitarstjórnarmanna.

 

 

Samþykkt

 

21.

Þjónusta Vegagerðarinnar við malarvegi í sveitarfélaginu - 2207011

 

 

Tekið á dagskrá með afbrigðum með níu atkvæðum.

 

 

Lögð var fram eftirfarandi bókun:

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar harmar hversu mikið það dregst á langinn að laga heimreiðar/héraðsvegi í sveitarfélaginu á góðviðrisári eins og þessu. Að úrbætur skulu dragast fram í júnílok er algjörlega óviðunandi fyrir íbúa sveitarfélagsins.

Að það skuli vera ákveðið að byrja á að laga og hefla hálendisvegi, á sama tíma og íbúar þurfa að keyra afar illa farna vegi daglega til að sækja vinnu og þjónustu, er með öllu ótækt.

Bókunin er samþykkt með átta atkvæðum. Jóni Hróa falið að koma bókuninni á framfæri við Vegagerðina.

 

 

Samþykkt

 

 

20.

Skipulagsnefnd - 1 - 2206008F

 

Fundargerð 1. fundar skipulagsnefndar þann 23. júní 2022 var lögð fyrir sveitarstjórn á 4. fundi hennar þann 6. júlí 2022. Knútur Emil, varaformaður skipulagsnefndar gerði grein fyrir fundargerðinni. Sjá afgreiðslu sveitarstjórnar undir einstökum liðum.

 

Samþykkt

 

2206034 - Kosning varaformanns í skipulagsnefnd

 

Kynnt

 

2206038 - Kynning á hlutverki skipulagsnefndar

 

Kynnt.

 

2201012 - Skógar í Fnjóskadal - beiðni um breytingu á aðalskipulagi

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 og forsendur hennar verði kynntar íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á opnu húsi í samræmi við gr. 4.6.1 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013.

 

2206001 - Jaðar lóð - nafnabreyting

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að nafni lóðarinnar Jaðars (L153773) verði breytt og lóðin heiti framvegis Gilsbakki.

 

2205011 - Vallholt - stöðuleyfi

 

Kynnt.

 

2202010 - Litluvellir - umsókn um framkvæmdaleyfi til skógræktar

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að veita Huldu Rós Hilmarsdóttur framkvæmdaleyfi til skógræktar á jörðinni Litluvöllum í Bárðardal (landnr. 153505), að þeim skilyrðum uppfylltum að ef óþekkt votlendissvæði innan áætlaðs skógræktarsvæðis finnist verði ekki plantað í þau.

 

2205001 - Friðheimar - umsókn um byggingarleyfi

 

Kynnt.

 

2206037 - Beiðni um heimild til deiliskipulagsgerðar við Herðubreiðalindir

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að heimila Vatnajökulsþjóðgarði að hefja vinnu við gerð deiliskipulagslýsingar í Herðubreiðarlindum innan þjóðlendunnar Ódáðahrauns (L222139) skv. 2.mgr. 38.gr skipulagslaga nr. 123/2010.

 

2206036 - Beiðni um heimild til deiliskipulagsgerðar við Drekagil

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að heimila Vatnajökulsþjóðgarði að hefja vinnu við gerð deiliskipulagslýsingar fyrir Drekagil og Öskju innan þjóðlendunnar Ódáðahrauns (L222139) skv. 2.mgr. 38.gr skipulagslaga nr. 123/2010.

 

2205018 - Einarsstaðir 1 - lóðastofnun um rofahús Rarik

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum, stofnun lóðar út úr Einarsstöðum 1 (L153725) undir rofahús Rarik í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Byggingarfulltrúa er falið að annast málsmeðferð vegna hennar.

 

2206039 - Deiliskipulag Hóla og Lauta

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulagsgerðar við Hóla og Lautir frá Landslagi, dags. 16. júní 2022, verði kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum og að leitað verði umsagna Skipulagsstofnunar í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

2206040 - Umsókn um byggingarleyfi - Laugaból 2

 

Kynnt.

 

2206042 - Brettingsstaðir 1 og 2, lóðastofnun

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að fela byggingarfulltrúa að sjá um stofnun lóðanna þegar tilskilin gögn hafa borist.

 

2205004 - Stofnun lóðar í landi Grímsstaða

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að vísa erindi um stofnun lóðar undir frístundahús að Flatskalla í landi Grímsstaða til vinnslutillögu að endurskoðun aðalskipulags Þingeyjarsveitar með tilliti til landnotkunar á svæðinu skv. gildandi aðalskipulagi og framtíðaráforma um uppbyggingu í sveitarfélaginu.

 

2206049 - Spennistöð í Reykjahlíðarþorpi

 

Sveitarstjórn samþykkir með átta atkvæðum að vísa erindi um staðsetningur spennistöðvar í Reykjahlíðarþorpi til vinnslutillögu að endurskoðun aðalskipulags Þingeyjarsveitar með tilliti til landnotkunar á svæðinu skv. gildandi aðalskipulagi og framtíðaráforma um uppbyggingu í sveitarfélaginu.

 

2206047 - Skýrsla skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa