13. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 2022-2026

14.12.2022

13. fundur

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 2022-2026

haldinn í Breiðamýri miðvikudaginn 14. desember kl. 13:00

Fundarmenn

Gerður Sigtryggsdóttir

Eygló Sófusdóttir

Knútur Emil Jónasson

Halldór Þorlákur Sigurðsson

Jóna Björg Hlöðversdóttir

Árni Pétur Hilmarsson

Eyþór Kári Ingólfsson

Úlla Árdal

Arnór Benónýsson 

Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir boðaði forföll. Úlla Árdal mætti í hennar stað.

Starfsmenn

Jón Hrói Finnsson

Fundargerð ritaði: Jón Hrói Finnsson, sveitarstjóri

Í upphafi fundar óskaði oddviti eftir heimild fundarmanna til að taka tvö mál á dagskrá:

Mál nr. 2211007F Íþrótta- og tómstundanefnd - 4. fundur
Mál nr. 2211009F Skipulagsnefnd - 7. fundur
Mál nr. 2209007 Samningur um sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu.

Samþykkt samhljóða að taka málin á dagskrá.
Oddviti óskaði jafnframt eftir heimild til að taka færa lið 1 í boðaðri dagskrá, skýrslu sveitarstjóra, aftast í dagskrána sem var samþykkt samhljóða.

Dagskrá:

 

1.

Ákvörðun útsvars, fasteignaskatts og lóðaleigu fyrir árið 2023 - 2212013

 

Lagt er til að útsvar árið 2023 verði óbreytt frá fyrra ári eða 14,52%.
Lagt er til að álagning fasteignaskatts verði óbreytt, þ.e. 0,65% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis (flokkur A), 1,32% af fasteignamati opinberra stofnana (flokkur B) og 1,65% af atvinnuhúsnæði (flokkur C).
Lagt er til að afsláttur til eldri borgara miðist við tekjuviðmið eins og þau voru í Skútustaðahreppi fyrir sameiningu en breytist framvegis skv. breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar 1. janúar ár hvert. Miðað verði við grunnvísitölu í janúar 2022 sem var 513,0.
Lagt er til að lóðaleiga af lóðum í þéttbýli verði 1,25% af fasteignamati en að leiguverð fyrir lóðir í dreifbýli í eigu sveitarfélagsins verði samkvæmt séstökum samningi hverju sinni.

 

Samþykkt samhljóða.

   

 

   

2.

Gjaldskrá Þingeyjarsveitar 2023 - 2212015

 

Lögð fram tillaga að breytingum á og samræmingu gjaldskráa Þingeyjarsveitar. Almennt viðmið er að gjaldskrár hækki ekki umfram þá verðlagshækkun sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun, sem er 4,9%.

 

1. Gjaldskrár íþróttamiðstöðva
Gjaldskrár íþróttamiðstöðva verða ekki samræmdar að þessu sinni enda eru stöðvarnar ólíkar að uppbyggingu og rekstri. Boðið verður upp á árskort sem gilda í öll íþróttamannvirki sveitarfélagsins.
Gjaldskrár taka ekki verðlagshækkunum, en stakir miðar í Sundlaugina á Laugum hækka úr 900 kr. í 1.000 kr. Verðskrá ÍMS lækkar verulega .

65 ára og eldri sem eru búsettir í sveitarfélaginu fá aðganginn án endurgjalds.
Samþykkt samhljóða.

2. Bókasöfn
Gjaldskrár bókasafna verða samræmdar og öll útlán án endurgjalds.
Samþykkt samhljóða.

3. Mötuneyti grunn- og leikskóla
Skólamáltíðir verði áfram gjaldfrjálsar en kostnaður starfsmanna af máltíðum tekur mið af gjaldskrá gömlu Þingeyjarsveitar sem hækkar um 4,9% í samræmi við þróun verðlags.
Samþykkt samhljóða.

4. Heimaþjónusta
Gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu verður samræmd. Miðað er við gjaldskrá Þingeyjarsveitar fyrir sameiningu, en tekjuviðmið eru þau sömu og voru hjá Skútustaðahreppi. Gjaldskráin tekur breytingum skv. vísitölu neysluverðs 1.1.2023.
Samþykkt samhljóða.

5. Leikskólar
Gjaldskrá leikskóla verður samræmd og stuðst er við gjaldskrá Þingeyjarsveitar fyrir sameiningu sem tekur verðlagshækkun um 4,9%.
Samþykkt samhljóða.

6. Tónlistarskólar
Gjaldskrá tónlistarskólanna verður samræmd og tekið mið af gjaldskrá gömlu Þingeyjarsveitar sem tekur verðlagshækkun um 4,9%.
Samþykkt samhljóða.

7. Félagsheimili
Verðlagshækkun um 4,9%. Gjaldskrár félagsheimila verða ekki samræmdar enda er aðstaða með mismunandi hætti á milli félagsheimila. Bætt er við sérstöku gjaldi fyrir barnaafmæli.
Samþykkt samhljóða.

8. Hunda- og kattahald
Miðað er við gjaldskrá Þingeyjarsveitar fyrir sameiningu með verðlagsbreytingum, 4,9%.
Samþykkt samhljóða.

9. Sorphirða
Ákvörðun frestað til næsta fundar sveitarstjórnar.

10. Brunavarnir
Verðlagshækkun um 4,9%.
Samþykkt samhljóða.

11. Hitaveitur
Gjaldskrár hitaveitna taka verðlagshækkunum um 4,9% en verða ekki samræmdar að þessu sinni enda rekstur og uppbygging þeirra með mismunandi hætti.
Samþykkt samhljóða.

12. Gatnagerðagjöld og gjöld vegna byggingaframkvæmda og skipulagsvinnu.
Til máls tók Jóna Björg.
Gatnagerðargjöld verða óbreytt en veittur verður 80% afsláttur af gatnagerðargjöldum á lóðum við tilbúnar götur á árinu 2023 og 100% afsláttur á íbúðarbyggingum sem hafa viðurkennda umhverfisvottun svo sem Svansvottun. Önnur gjöld vegna byggingaframkvæmda og skipulagsvinnu verða óbreytt en fylgja breytingum byggingarvísitölu sbr. samþykkt þar um.
Samþykkt samhljóða.

13. Vatns- og fráveitugjöld
Vatns- og fráveitugjöld verða óbreytt frá því fyrir sameiningu sveitarfélaganna enda er rekstur veitna mismunandi.
Samþykkt samhljóða.

14. Tæming rotþróa
Tæming rotþróa - gjaldskrá verður ekki samræmd að sinni. Til stendur að bjóða út verkefnið í hinu nýja sveitarfélagi og að því loknu verður ný gjaldskrá kynnt.
Samþykkt samhljóða.

Framlagðar gjaldskrár Þingeyjarsveitar 2023 voru samþykktar samhljóða. Gjaldskrár 2023 verða aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins að fundi loknum.

   

 

   

3.

Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023-2026 - 2208046

 

Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023-2026 tekin til síðari umræðu.
Í áætluninni er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð um 18,7 m.kr. og að rekstarniðurstaða A- og B-hluta verði jákvæð um 8,4 m.kr. Tekjur A-hluta af útsvari og fasteignaskatti eru áætlaðar 1.331 m.kr., framlög Jöfnunarsjóðs um 530 m.kr. og aðrar tekjur um 334 m.kr. Laun og launatengd gjöld samstæðunnar eru um 1.437 m.kr. og annar rekstrarkostnaður um 832 m.kr. Breyting á lífeyrisskuldbindingu er áætluð 8 m.kr., afskriftir A- og B-hluta 95 m.kr. og fjármagnsgjöld 92 m.kr. Skatttekjur eru áætlaðar 1.935 m.kr. sem er 6,8% hækkun frá fyrri.
Útgjöld til fræðslu- og uppeldismála eru um 58% af skatttekjum, útgjöld til menningarmála og félagsþjónustu eru um 6% af skatttekjum til hvors málaflokks og sameiginlegur kostnaður er um 11% af skatttekjum.

 

Til máls tóku: Jón Hrói, Gerður, Jóna Björg, Arnór og Knútur.
Samþykkt samhljóða.

   

 

   

4.

Skipun fulltrúa í samráðshóp um nýtingu Gígs - 2212012

 

Á fundi með fulltrúum Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs, Framkvæmdasýslu ríkisins, Þingeyjarsveitar og Þekkingarnets Þingeyinga var ákveðið að stofna samráðshóp aðilanna um nýtingu húsnæðisins. Lagt er til að Jóna Björg Hlöðversdóttir verði fulltrúi Þingeyjarsveitar í hópnum.

 

Samþykkt samhljóða.

   

 

   

5.

Skipun fulltrúa í stýrihóp sjálfbærniverkefnisins Gaums. - 2212016

 

Í tölvupósti frá 5. desember 2022 óskar Helena Eydís Ingólfsdóttir eftir því að sveitarstjóri Þingeyjarsveitar taki sæti í stýrihópi sjálfbærniverkefnisins Gaums, sem er vöktunarverkefni sem fylgist með þróun samfélags, umhverfis og efnahags í Þingeyjarsveit, Norðurþingi vestan Tjörness og Tjörneshreppi. Nánari upplýsingar um verkefnið eru á www.gaumur.is.

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að sveitarstjóri taki sæti í stýrihópnum.

   

 

   

6.

Fundadagatal 2022-2023 - 2208013

 

Í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á tímasetningu funda sveitarstjórnar síðustu vikur er lagt til að fundur sveitarstjórnar sem fyrirhugaður var 21. desember skv. fundadagatali verði felldur niður. Jafnframt er lagt til að sveitarstjórn fundi framvegis annan og fjórða fimmtudag hvers mánaðar í stað annars og fjórða miðvikudags hvers mánaðar eins og verið hefur.

 

Samþykkt samhljóða.

   

 

   

7.

Umhverfisnefnd - 4. - 2211011F

 

 

 

Fundargerð 4. fundar umhverfisnefndar sem haldinn var 1. desember 2022 var lögð fyrir á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14. desember 2022 til staðfestingar.

 

7.1

2211003 - Lausnir varðandi bann við urðun lífræns úrgangs

 

Afgreiðsla umhverfisnefndar á 4. fundi hennar þann 1. desember 2022 var staðfest á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14. desember 2022.

 

7.2

2211017 - Hringrásarhagkerfið - Drög að samþykkt um úrgangsstjórnun og gjaldskrá

 

Afgreiðsla umhverfisnefndar á 4. fundi hennar þann 1. desember 2022 var staðfest á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14. desember 2022.

 

7.3

2206053 - Umhverfisstefna Þingeyjarsveitar

 

Til máls tók: Jóna Björg og Eyþór Kári
Sveitarstjórn samþykkir umhverfisstefnu Þingeyjarsveitar og kann Umhverfisnefnd bestu þakkir fyrir. Sveitarstjórn felur umhverfisnefnd að búa hana til birtingar.
Samþykkt samhljóða.

 

7.4

2210002 - Umhverfisverðlaun Þingeyjarsveitar

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða reglur um umhverfisviðurkenningu Þingeyjarsveitar.

 

 

 

8.

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd - 3. fundur - 2211010F

   
 

Fundargerð 3. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem haldinn var 5. desember 2022 var lögð fyrir sveitarstjórn á á 13. fundi hennar þann 14. desember 2022 til staðfestingar.
Til máls tóku: Knútur og Úlla
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

 

Samþykkt

 

8.1

2208025 - Erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á 3. fundi hennar þann 5. desember 2022.

 

8.2

2211053 - Samgöngumál í Þingeyjarsveit - umræða

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á 3. fundi hennar þann 5. desember 2022.

 

8.3

2211054 - Félagsheimili sveitarfélagsins - nýting þeirra

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á 3. fundi hennar þann 5. desember 2022.

 

8.4

2211055 - Nýsköpun og atvinnumál

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á 3. fundi hennar þann 5. desember 2022.

 

8.5

2210026 - Staða samninga um snjómokstur 2022

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar á 3. fundi hennar þann 5. desember 2022.

 

   

9.

Íþrótta- og tómstundanefnd - 4 - 2211007F

   
 

Fundargerð 4. fundar íþrótta- og tómstundanefndar Þingeyjarsveitar sem haldinn var 6. desember 2022 var lögð fyrir sveitarstjórn til staðfestingar á 13. fundi hennar þann 14. desember 2022, sbr. bókun sveitarstjórnar við hvern dagskrárlið.

 

Samþykkt

 

9.1

2111017 - Gjaldskrár 2022

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða drög að gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki í sveitarfélaginu og þakkar nefndarmönnum gott starf.

 

9.2

2208049 - Gafl félag um þingeyskan byggingararf - Gerð húskannana í Þingeyjarsveit

 

Afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar á 4. fundi þann 6. desember 2022 var staðfest á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14. desember 2022.

 

9.3

2211035 - Akstur í félagsstarf ungmenna

 

Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með tillögu nefndarinnar og samþykkir samhljóða að farið verði í tilraunaverkefni til vors. Kostnaður við verkefnið verður fjármagnaður með handbæru fé.

 

9.4

2212002 - Umsóknir um styrki til íþrótta- og æskulýðsstarfs

 

Á fundinum voru samþykktar styrkbeiðnir lesnar upp og staðfestar af sveitarstjórn

 

9.5

2212001 - Umsóknir um styrki til lista og menningarmála

 

Til máls tók: Arnór
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögur nefndarinnar um úthlutun styrkja til lista og menningarmála.

 

9.6

2212005 - Menningarverðlaun Þingeyjarsveitar

 

Afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar á 4. fundi þann 6. desember 2022 var staðfest á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14. desember 2022.

 

   

10.

Skipulagsnefnd - 7 - 2211009F

   
 

Fundargerð 7. fundar skipulagsnefndar frá 14. desember lögð fram til kynningar og, eftir atvikum, til staðfestingar á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022, sbr. bókun sveitarstjórnar við einstaka dagskrárliði í fundargerðinni.

 

10.1

2206044 - Léttsteypa byggingarleyfi

 

Afgreiðsla skipulagsnefndar á 7. fundi hennar þann 14.12.2022 var kynnt á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022.

 

10.2

2212010 - Breyting á deiliskipulagi Bjarnarflagsvirkjunar

 

Afgreiðsla skipulagsnefndar á 7. fundi hennar þann 14.12.2022 var kynnt á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022.

 

10.3

2211056 - Færsla skiljuvatnsútblásturs

 

Afgreiðsla skipulagsnefndar á 7. fundi hennar þann 14.12.2022 var kynnt á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022.

 

10.4

2208042 - Vogar 1 - breyting á deiliskipulagi

 

Afgreiðsla skipulagsnefndar á 7. fundi hennar þann 14.12.2022 var kynnt á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022.

 

10.5

2212007 - Beiðni um umsögn við breytingu á Aðalskipulagi Norðurþings 2010 - 2030

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og gerir ekki athugasemd við umrædda breytingu á Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030.
Samþykkt samhljóða.

 

10.6

2211034 - Heiðartún - breyting á aðalskipulagi

 

Afgreiðsla skipulagsnefndar á 7. fundi hennar þann 14.12.2022 var kynnt á 13. fundi sveitarstjórnar þann 14.12.2022.

 

10.7

2211042 - Ljótsstaðir, umsókn um lóðastofnun

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir stofnun lóðarinnar gegn því að tilskilin gögn berist.
Samþykkt samljóða.

 

10.8

2211050 - Vaglaskógur - lóð felld inn í jörð

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir samhljóða að lóðin verði felld inn í jörðina Vaglaskóg þegar tilskilin gögn hafi borist og að hún verði skráð fasteignaskrá í samræmi við 47. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

10.9

2212003 - Kvígindisdalur lóð - umsókn um byggingarleyfi

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir stofnun lóðarinnar gegn því að tilskilin gögn berist.

 

10.10

2208012 - Umsókn um byggingarleyfi - Öndólfsstaðir land L180094

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir samhljóða að skilgreiningu frístundalóðar verði breytt í íbúðarlóð.

 

10.11

2212009 - Afmörkun lóða í landi Víðifells

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að afmörkun lóða í landi Víðifells verði samþykkt í samræmi við fyrirliggjandi gögn og að þær verði skráðar fasteignaskrá í samræmi við 47. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

10.12

2212017 - Helluvað - lóðastofnun

 

Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir samhljóða stofnun lóðarinnar gegn því að tilskilin gögn berist.

 

10.13

2212014 - Endurskoðun aðalskipulags Þingeyjarsveitar

 

Til máls tók: Knútur
Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og samþykkir samhljóða að skipa sérstaka nefnd sem mun fara yfir uppfærslu reiðvega í nýju aðalskipulagi. Skipulagsnefnd er falið að tilnefna fulltrúa í nefndina.

 

10.14

2208021 - Skipulagsnefnd - Önnur mál

   

 

   

11.

Samningur um sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu - 2209007

 

Tekið á dagskrá með afbrigðum með samþykki allra fundarmanna.

Í tölvupósti frá 13. desember 2022 óskar Vilborg Þórarinsdóttir, fyrir hönd valnefndar um umdæmisráð í barnavernd, eftir afstöðu sveitarstjórnar til tillagna valnefndar að breytingum á samningi um umdæmisráð, sem sveitarstjórn fjallaði um á 7. fundi þann 14. september sl. Tillaga valnefndar felur í sér að kostnaði við rekstur umdæmisáðs er skipt eftir höfðatölu fremur en málafjölda.

 

Sveitarstjórn telur að fyrri samningur, sem hún hefur þegar samþykkt sé fullnægjandi og hafnar tillögu valnefndar. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að koma þeirri afstöðu sinni á framfæri.

 

Samþykkt

 

   

12.

Skýrsla sveitarstjóra - 2208031

 

Sveitarstjóri fór yfir það sem hefur verið á döfinni í starfsemi sveitarfélagsins að undanförnu.

 

Til máls tóku: Arnór og Gerður.

 

Lagt fram

 

   

Fundi slitið kl. 15:00.