24. fundur

Fundargerð

Skipulagsnefnd

17.04.2024

24. fundur

Skipulagsnefnd

haldinn í Þinghúsinu Breiðumýri miðvikudaginn 17. apríl kl. 09:00

Fundarmenn

Knútur Emil Jónasson
Nanna Þórhallsdóttir
Haraldur Bóasson
Sigurður Böðvarsson
Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson

Starfsmenn

Rögnvaldur Harðarsson
Anna Bragadóttir

Fundargerð ritaði: Anna Bragadóttir

Dagskrá:

 

1.

Þeistareykjavirkjun, bætt nýting gufu til orkuvinnslu - beiðni um umsögn - 2404011

 

Tekin fyrir beiðni frá Skipulagsstofnun dags. 3. apríl 2024 um umsögn vegna fyrirspurnar um matsskyldu vegna áforma um bætta nýtingu gufu til orkuvinnslu í Þeistareykjavirkjun.

 

Skipulagsnefnd telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum.
Skipulagsnefnd telur að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Framkvæmdin er framkvæmda- og byggingaleyfisskyld.
Málinu vísað til sveitarstjórnar.

 

Samþykkt

 

   

2.

Múlavegur 13 - umsókn um stofnun lóðar undir tækjahús Mílu - 2312011

 

Lögð er fram breyting á deiliskipulagi þéttbýlis í Reykjahlíð þar sem lóð nr. 13 við Múlaveg er skipt uppí tvær lóðir fyrir veitumannvirki. Breytingin var grenndarkynnt frá 23. febrúar með athugsemdarfresti til 23. mars 2024. Engin athugasemd barst.

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Samþykkt

 

   

3.

Goðafoss, deiliskipulagsbreyting - beiðni - breyting á skipulagi - 2402069

 

Erindi frá Umhverfisstofnun þar sem sótt er um breytingu á deiliskipulagi Goðafoss og umhverfis. Markmið breytingarinnar er að skapa örugga reiðvegatengingu frá gömlu brúnni vestan við Skjálfandafljót og upp með bökkum árinnar vestan megin sem skarast ekki á við ferðir almennings og ferðafólks á svæðinu.

 

Skipulagsnefnd samþykkir að kynna deiliskipulagstillögu skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Samþykkt

 

   

4.

Höfði, stígar og áningarstaðir við Ytrivoga - breyting á skipulagi - 2403060

 

Erindi frá Umhverfisstofnun þar sem sótt er um breytingu á deiliskipulagi við Höfða og umhverfi Ytrivoga í Mývatnssveit. Breytingin felst í að bæta við útivistarstíg frá núverandi skilgreindum útivistarstíg við Ytrivoga og þremur minni áninarstöðum við hann. Öðrum slóðum á svæðinu verður lokað og þeir græddir upp.

 

Skipulagsnefnd telur ekki þörf á grenndarkynningu skv. 44. gr skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingin varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða umsækjanda. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga.

 

Samþykkt

 

   

5.

Þeistareykir, rannsóknaraðstaða Geosilica - beiðni - breyting á skipulagi - 2404023

 

Lögð er fram fyrirspurn frá Landsvirkjun um byggingu bogahúss við núverandi skiljustöð á Þeistareykjum. Í gildi er deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar frá 2012.
Einnig er óskað eftir samráði við landeiganda í samræmi við ákvæði lóðaleigusamnings vegna nýtingar landsins í þágu ótengdrar starfsemi á vegum þriðja aðila.

 

Skipulagsnefnd telur fyrirhugaða uppbyggingu í samræmi við gildandi deiliskipulag. Nefndin vísar samráði við landeiganda til sveitarstjórnar.

 

Samþykkt

 

   

6.

Grímsstaðir - umsókn um stofnun lóðar - 2402019

 

Lögð var fram fyrirspurn um stofnun lóðar út úr lögbýlum Grímsstaða og fyrirhugaðrar uppbyggingar íbúðarhúss fyrir fund skipulagsnefndar þann 14. febrúar 2024. Borist hefur umsókn og óformleg umsögn UST auk lóðablaðs.

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að byggingarfulltrúa verði falið að sjá um stofnun lóðarinnar þegar tilskilin gögn hafa borist.

 

Samþykkt

 

   

7.

Stjórnsýslulundur - Kolefnisjöfnun skrifstofu og áhaldahúss Þingeyjarsveitar - 2403025

 

Lögð er fram fyrirspurn frá teymisstjóra Grænna skrefa hjá Þingeyjarsveit um hvort kolefnisjöfnunarreitur á lóð nýs stjórnsýsluhúss á Laugum sé framkvæmdaleyfisskild framkvæmd. Svæðið er um 1 ha og fyrirhugað er að planta þar um 1.000 birkiplöntum.

 

Skipulagsnefnd telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmaleyfisskyld með tilliti til umfangs framkvæmdar, varanleika og áhrifa á landslag og ásýnd umhverfis og önnur umhverfisáhrif.
Nefndin bendir á 7.2.2. gr. í byggingarreglugerð um tré og runna á lóðum.

 

Samþykkt

 

   

8.

Fellsskógur, slóðagerð vegna grisjunar - umsókn um framkvæmdaleyfi - 2404022

 

Lögð fram fyrirspurn um framkvæmdarleyfi vegna minniháttar slóðagerðar vegna grisjunar í Fellsskógi sumarið 2024 og 2025.

 

Skipulagsnefnd telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmdaleyfisskyld með tilliti til umfangs framkvæmdar, varanleika og áhrifa á landslag og ásýnd umhverfis og önnur umhverfisáhrif.

 

Samþykkt

 

   

9.

Breytt skráning - ósk um að breyta Víðar 1 í Víðakot. - 2404018

 

Lögð er fram ósk um breytt heiti á staðfanginu Víðar 1. Óskað er eftir að nýtt heiti verði Víðakot.

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við breytinguna og telur nýtt staðfang samræmast reglugerð um skráningu staðfanga nr. 577/2017.
Nefndin leggur til við sveitarstjórn að fela byggingafulltrúa að ganga frá breytingunni.

 

Samþykkt

 

   

Fundi slitið kl. 11:00.

Fyrirvari:
Athugið að afgreiðslur nefnda þarfnast almennt staðfestingar sveitarstjórnar, nema í þeim tilfellum þar sem nefnd hefur verið veitt heimild til fullnaðarafgreiðslu mála í samþykktum sveitarfélagsins.