Fjárhagsáætlun 2019

Í fjárhagsáætlun 2019 eru skatttekjur 945,8 m.kr. og heildartekjur 1.163 m.kr. Rekstrarniðurstaða A hluta er jákvæð um 24 m.kr. og rekstrarniðurstaða samstæðu A og B hluta er jákvæð um 18,3 m.kr.

Veltufé frá rekstri er áætlað 68,7 m.kr. og áætlaðar fjárfestingar eru að upphæð 120,5 m.kr. Gert er ráð fyrir nýrri lántöku á árinu 2019 að fjárhæð 100 m.kr. en ekki var þörf á að taka 60 m.kr. lán sem áætlað var á árinu 2018. Í áætlun fyrir árin 2020, 2021 og 2022 er gert ráð fyrir  jákvæðri rekstrarniðurstöðu A hluta og samstæðu A og B hluta öll árin og lækkun langtímaskulda.

Helstu fjárfestingar og framkvæmdir á árinu 2019 er flutningur leikskólans Barnaborgar yfir í Þingeyjarskóla og lokaframkvæmdir við Goðafoss.

Sveitarsjóður A hluti
Samantekið A og B hluti
Málaflokkayfirlit