Umsóknir í styrkvegasjóð 2021

Ár hvert sendir Þingeyjarsveit inn umsókn í styrkvegasjóð hjá Vegagerðinni. Styrkvegir eru samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega skv. lögum.

Nú óskar Þingeyjarsveit eftir ábendingum/umsóknum frá aðilum sem hafa áhuga á að fara í lagfæringar á samgönguleiðum sem falla undir skilgreiningar Vegagerðarinnar.

Vegagerðin hefur heimild til að veita Þingeyjarsveit styrk til eftirfarandi samgönguleiða:

 • vega yfir fjöll og heiðar sem ekki teljast þjóðvegir;
 • vega að bryggjum;
 • vega að skíðasvæðum;
 • vega að skipbrotsmannaskýlum;
 • vega að fjallskilaréttum;
 • vega að leitarmannaskálum;
 • vega að fjallaskálum;
 • vega innan uppgræðslu- og skógræktarsvæða;
 • vega að ferðamannastöðum;
 • vega að flugvöllum og lendingarstöðum sem ekki eru áætlunarflugvellir, en taldir eru upp í samgönguáætlun.

Í umsókn til sveitarfélagsins þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

 • Umrædd leið
 • Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum. Meðal annars upplýsingar um staðsetningu og notkun vegar.
 • Áætlaður kostnaður við framkvæmdir

Hafa skal í huga að samgönguleið sem nýtur styrks skal vera opin allri almennri umferð samkvæmt heimild úr vegalögum.

Áhugasamdir aðilar eru hvattir til að senda inn umsókn í gegnum netfangið hermann@thingeyjarsveit.is  í síðasta lagi mánudaginn 3. maí