Umsóknir í styrkvegasjóð 2019

Umsóknir í styrkvegasjóð 2019

Ár hvert sendir Þingeyjarsveit inn umsókn í styrkvegasjóð hjá Vegagerðinni. Styrkvegir eru samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega skv. lögum.

Nú óskar Þingeyjarsveit eftir ábendingum/umsóknum frá aðilum sem hafa áhuga á að fara í lagfæringar á samgönguleiðum sem falla undir skilgreiningar Vegagerðarinnar.

 

Vegagerðin hefur heimild til að veita Þingeyjarsveit styrk til eftirfarandi samgönguleiða:

1.vega yfir fjöll og heiðar sem ekki teljast þjóðvegir;

2.vega að bryggjum;

3.vega að skíðasvæðum;

4.vega að skipbrotsmannaskýlum;

5.vega að fjallskilaréttum;

6.vega að leitarmannaskálum;

7.vega að fjallaskálum;

8.vega innan uppgræðslu- og skógræktarsvæða;

9.vega að ferðamannastöðum;

10.vega að flugvöllum og lendingarstöðum sem ekki eru áætlunarflugvellir, en taldir eru upp í samgönguáætlun.

 

Í ábendingu/umsókn til sveitarfélagsins þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

•Umrædd leið

•Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum. Meðal annars upplýsingar um staðsetningu og notkun vegar.

•Áætlaður kostnaður við framkvæmdir

 

 Hafa skal í huga að samgönguleið sem nýtur styrks skal vera opin allri almennri umferð samkvæmt heimild úr vegalögum.

 Áhugasamdir aðilar eru hvattir til að senda inn umsókn í gegnum netfangið thingeyjarsveit @thingeyjarsveit.is í síðasta lagi  miðvikudaginn 17. apríl