Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Vilt þú taka þátt í að byggja upp kröftuga og faglega stjórnsýslu í ný sameinuðu sveitarfélagi?

Þingeyjarsveit leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi til að leiða nýtt fjármála- og stjórnsýslusviðs sveitarfélagsins.

Leitað er að einstaklingi sem hefur frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Sviðsstjóri heyrir beint undir sveitarstjóra og er staðgengill hans. Sviðið er stoðsvið fyrir önnur svið og stofnanir sveitarfélagsins.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs ber ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins, fjárhagslegum rekstri sveitarfélagsins ásamt mannauðsmálum í samvinnu við stjórnendur, sem og að vera leiðandi í stefnumótun í stjórnsýslu sveitarfélagsins.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Daglegur rekstur og stjórn fjármála- og stjórnsýslusviðs
 • Ábyrgð á fjárhagslegum rekstri sveitarfélagsins og þróun verkferla
 • Yfirumsjón með undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni fjárhagsáætlana
 • Yfirumsjón með mannauðs- og gæðamálum
 • Umsýsla fundarboða og fundargerða ásamt afgreiðslu erinda byggðarráðs og sveitarstjórnar
 • Ábyrgð á uppfærslum á samþykktum, reglum og gjaldskrám sveitarfélagsins
 • Umsjón með samstarfssamningum
 • Upplýsingagjöf til stjórnenda og sveitarstjórnar um málefni sviðsins
 • Samræming góðra stjórnsýsluhátta í starfsemi sveitarfélagsins
 • Önnur verkefni í samráði við sveitarstjóra

Þekkingar- og hæfnikröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Víðtæk og farsæl reynsla af verkefnum sem falla að starfinu
 • Þekking og reynsla af fjármálum, rekstri og áætlanagerð
 • Þekking og reynsla úr opinberri stjórnsýslu
 • Reynsla af stjórnun æskileg
 • Leiðtogahæfni og rík færni í mannlegum samskiptum
 • Góð skipulagsfærni, árvekni og öguð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Góð almenn tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2023.

Sótt er um starfið á hér.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og Telma Eiðsdóttir; telma@mognum.is.

Við ráðningu eru jafnréttissjónarmið jafngild öðrum málefnalegum sjónarmiðum og hvetjum við áhugasama að sækja um, óháð kyni og uppruna. Þingeyjarsveit áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Þingeyjarsveit er landmesta sveitarfélag landsins og státar af einstakri náttúrufegurð og náttúruauðlindum. Sveitarfélagið er sannkölluð útivistarparadís. Atvinnulífið er öflugt með fjölbreyttum möguleikum, m.a. í ferðaþjónustu, landbúnaði og matvælaframleiðslu. Aðstaða er fyrir hendi fyrir störf án staðsetningar. Þingeyjarsveit leggur áherslu á umhverfismál og sjálfbæra nýtingu auðlinda ásamt blómlegu mannlífi.

Þingeyjarsveit er ákjósanlegur búsetukostur fyrir þá sem kjósa gott mannlíf, friðsæld í fagurri sveit með nálægð við stóra þéttbýlisstaði.