Stórutjarnaskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir matráði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • hefur yfirumsjón með eldhúsi og sér um matseld og almenn eldhússtörf
 • skipuleggur matseðla í samræmi við ráðleggingar landlæknis um mataræði barna í leik- og grunnskólum
 • annast innkaup matvæla og frágang og geymslu á þeim
 • annast tilfallandi önnur störf s.s. í tenglsum við fundi og uppbrotsdaga

Hæfnikröfur

 • viðkomandi þarf að bera virðingu fyrir börnum
 • þarf að hafa góða samskiptahæfni
 • matreiðslumenntun er kostur
 • þekking/reynsla af rekstri mötuneytis ásamt mannaforráðum er kostur
 • þekking/reynsla af næringarfræði, sérfæði, gæðum og fjölbreytileika matar er kostur
 • vera sjálfstæður í vinnubrögðum og sýna frumkvæði
 • vera stundvís og lausnamiðaður

Stórutjarnaskóli stendur í Ljósavatnsskarði og er samrekinn leik- grunn- og tónlistarskóli með um 45 nemendur frá eins árs til 16 ára aldurs. Öll starfsemi skólans er í sama húsnæði. Skólinn er Grænfánaskóli og Heilsueflandiskóli og leggur áherslu á að búa nemendum og starfsfólki fjölbreytt leik- náms- og starfsumhverfi sem eflir alhliða heilsu og þroska. Mikið samstarf er milli námshópa innan skólans og er skólinn í góðu samstarfi við nágrannaskóla sína og tekur einnig þátt í þróunarstarfi með skólum erlendis. Þá stefnir skólinn á að taka þátt í verkefni sem lýtur að því að auka nýtingu fæðu úr heimahéraði.

Starfshlutfall er 100% og eru laun samkvæmt kjarasamningum

Staðan er laus frá og með 15. ágúst 2022.

Umsóknarfrestur er til 30. júlí 2022.

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband í síma 4643220/8483547 eða í gegnum

netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsókninni þarf að fylgja ferilskrá