Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit vantar húsvörð til starfa

Helstu viðfangsefni og ábyrgð húsvarðar

 • Hefur umsjón og eftirlit með Stórutjarnaskóla, skólalóð, innanstokksmunum og tækjum
 • Sér til þess að viðhaldi sé sinnt á húsnæði og innanstokksmunum í samráði við skólastjóra og umsjónamann fasteigna Þingeyjarsveitar
 • Annast lítilsháttar viðhald
 • Sinnir öryggismálum er varða húsnæði, lóð, tæki, nemendur og starfsmenn
 • Skipuleggur ræstingar í samráði við skólaliða
 • Sér um daglega opnun Stórutjarnaskóla og tryggir lokun í lok dags

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla og þekking á sambærilegum störfum er kostur
 • Geta sinnt lítilsháttar viðhaldi húsnæði, tækjum og búnaði skólans
 • Góð færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 

Stórutjarnaskóli stendur í Ljósavatnsskarði og er samrekinn leik- grunn- og tónlistarskóli með um 45 nemendur frá 1 árs til 16 ára aldurs. Öll starfsemi skólans er í sama húsnæði. Skólinn er Grænfánaskóli og Heilsueflandiskóli og leggur áherslu á að búa nemendum og starfsfólki fjölbreytt leik- náms- og starfsumhverfi sem eflir alhliða heilsu og þroska. Haustið 2022 hóf skólinn innleiðingarferli teymisvinnu/kennslu. Stórutjarnaskóli er í góðu samstarfi við nágrannaskóla sína og tekur einnig þátt í þróunarstarfi með skólum erlendis.

Starfshlutfall er 100% og eru laun samkvæmt kjarasamningum.

Staðan er laus frá og með 1. janúar 2023.

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 2022.

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband í síma 4643220/8483547 eða í gegnum netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að framvísa sakavottorði ef til ráðningar kemur.

Umsókn skal senda á netfangið birnada@storutjarnaskoli.is