KORTLAGNING ÁGENGRA PLÖNTUTEGUNDA Í ÞINGEYJARSVEIT

Sumarið 2019 kortlagði Náttúrustofa Norðausturlands útbreiðslu bjarnarklóar, skógarkerfils, spánarkerfils og lúpínu í Reykjadal, Laxárdal, Aðaldal, Kaldakinn og Útkinn í Þingeyjarsveit. Sumarið 2020 verður útbreiðsla tegundanna kortlögð í Bárðardal, Ljósavatnsskarði og Fnjóskadal.

Við kortlagningu lúpínu í sumar, eins og 2019, er stuðst við útbreiðslukort Náttúrufræðistofnunar Íslands af lúpínu frá 2017 en auk þess verður litið eftir mögulegum nýjum fundarstöðum tegundarinnar. Skógarkerfill, spánarkerfill og bjarnarkló hafa ekki verið kortlögð áður á svæðinu.

Vinnan tekst því betur sem glöggir vegfarendur, landeigendur, íbúar og annað áhugafólk lætur sig málið varða. Starfsfólk Náttúrustofunnar óskar hér með eftir að þeir sem búa yfir upplýsingum um útbreiðslu tegundanna í Bárðardal, Ljósavatnsskarði og Fnjóskadal, og vilja láta sig málið varða hafi samband símleiðis (milli kl. 8 og 16 virka daga) eða með tölvupósti. Sérstaklega er óskað eftir upplýsingum um fundarstaði bjarnarklóar, kerfils og nýlega fundarstaði lúpínu (stakar plöntur og litlar breiður).

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, stella@nna.is (464 5113) og Sesselja Guðrún Sigurðardóttir, sissa@nna.is (464 5112).