Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar í Mývatnssveit

Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar í Mývatnssveit

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir stöðu aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar á hálendi norðursvæðis lausa til umsóknar. Aðsetur eru í tilvonandi gestastofu í Mývatnsveit. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með mikla samskiptahæfni, þekkingu og áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum. Starfið er fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit, vöktun og uppbygging svæðis í samræmi við lög og reglur þar að lútandi
 • Starfsmannahald og verkstjórn starfsmanna í samvinnu við þjóðgarðsvörð
 • Vinna við að bæta aðgengi gesta
 • Móttaka sérhópa og þjónusta við gesti
 • Umsjón og utanumhald um gestastofu, salerni og ræstingar eftir atvikum og þar sem við á
 • Umsjón með fræðslu á svæðum í samvinnu við fræðslufulltrúa
 • Umsjón með umhverfismálum þ.m.t. sorpflokkun
 • Vinna við öryggismál starfsmanna og gesta þjóðgarðsins
 • Samstarf við ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmunaaðila
 • Skýrslu- og áætlanagerð
 • Er staðgengill þjóðgarðsvarðar
 • Þátttaka í þróun og stefnumótun svæðisins og Vatnajökulsþjóðgarðs
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af landvörslu og náttúrutúlkun
 • Áhugi og þekking á umhverfismálum og náttúruvernd
 • Staðgóð landfræðiþekking á Íslandi, góð staðþekking er kostur
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagsfærni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Þekking á starfsemi þjóðgarða og friðlýstra svæða er kostur
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Reynsla af ferðamennsku og útivist til fjalla er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2021.

Sótt er um starfið á Starfatorgi og skal umsóknum fylgja ítarlegt yfirlit um menntun og starfsferil ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 18.11.2021

Nánari upplýsingar veitir

Anna Þorsteinsdóttir - anna.thorsteinsdottir@vjp.is - 5758400
Ragnheiður Björgvinsdóttir - ragnheidur.bjorgvinsdottir@vjp.is - 5758400

Sækja um starf