Aðstoðarleikskólastjóri

Leikskólinn Ylur auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra.

Leikskólinn Ylur auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra. Um er að ræða gefandi og skemmtilegt stjórnunarstarf í góðu starfsumhverfi barna og fullorðinna. Tækifæri til faglegar starfsþróunar og þátttaka í þróun á starfinu. Leitað er að leikskólakennara með leiðtogahæfileika sem er tilbúinn að taka þátt í að leiða áfram metnaðarfullt og faglegt starf leikskólans.

Ylur er einnar deildar leikskóli í Mývatnssveit en grunnskólinn Reykjahlíðarskóli og leikskólinn Ylur eru samrekin. Í haust er gert ráð fyrir að um 25 börn verði í leikskólanum á aldrinum 1-6 ára, en börn eru tekin inn í leikskólann frá 10 mánaða aldri. Ylur er grænfána- og heilsueflandi leikskóli sem leggur áherslu á heilsueflingu, vináttu, leik og útikennslu. Mikið og gott samstarf er á milli leik- og grunnskólans og íþróttamiðstöðvarinnar í Mývatnssveit.

Um er að ræða spennandi starf fyrir metnaðarfullan leikskólakennara. Leitað er að einstaklingi með góða hæfni og lipurð í samskiptum, með góða þekkingu og reynslu af leikskólastarfi og hæfni til að veita faglega forystu

Helstu verkefni og ábyrgð

Faglegur leiðtogi og stuðningur við aðra starfsmenn leikskólans.

Vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun auk skipulagningar kennslu- og uppeldisstarfsins.

Staðgengill leikskólastjóra í fjarveru hans.

Sinnir starfi deildarstjóra.

Virkur þátttakandi í mótun stefnu leikskólans og áætlunargerð með skólastjóra.

Samskipti og samvinna við foreldra í samráði við skólastjóra.

Sinna öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri felur honum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi.

Góð reynsla af starfi leikskólakennara

Reynsla af stjórnun æskileg.

Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.

Mjög góð hæfni og lipurð í samskiptum.

Sjálfstæði og frumkvæði.

Góð íslenskukunnátta

Við leitum að starfsfólki sem

  • Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
  • Hefur brennandi áhuga á að starfa með börnum
  • Er lausnamiðað og vill taka þátt i samstarfi og teymisvinnu
  • Hefur reynslu/menntun af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.

Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskipum, stundvísi, hreint sakarvottorð og hafa náð þrepi C1 í íslensku.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir einstaklingar án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Fríðindi í starfi
Stytting vinnuviku
Heilsustyrkur
Samgöngustyrkur
Flutningsstyrkur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Starfið er laust frá 1. janúar 2023. Umsóknarfrestur er til 2.desember 2022.
Sveitarfélagið hefur laust leiguhúnsæði til umráða.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri, Anna Sigríður Sveinbjörnsdóttir, anna@reykjahlidarskoli.is og í síma 464-4375.

Nánari upplýsingar um leikskólann er hægt að finna á https://ylur.leikskolinn.is/