Starfsmaður óskast í áhaldahús Þingeyjarsveitar

Þingeyjarsveit óskar eftir starfsmanni í áhaldahús sveitarfélagsins. Um er ræða 100% starf við fjölbreytt verkefni sem snúa að fasteignaumsjón, áhaldahúsi og umhverfismálum. Helstu verkefni eru almenn viðhalds- og þjónustuverkefni tengd fasteignum sveitarfélagsins og umhverfi þeirra ásamt ýmsum verklegum framkvæmdum eftir fyrirmælum yfirmanns.

Hæfniskröfur:

  • Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  • Geta til að vinna í teymi
  • Ökuréttindi skilyrði
  • Vinnuvélaréttindi æskileg
  • Iðnmenntun sem nýtist í starfi æskileg
  • Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
  • Aukin ökuréttindi kostur

Laun og ráðningarkjör fara eftir kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. mars 2024 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Ingimar Ingimarsson sviðsstjóri umhverfis-og framkvæmdasviðs Þingeyjarsveitar í síma 512-1800 eða í tölvupósti ingimar@thingeyjarsveit.is

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar og sendast umsóknir á netfangið ingimar@thingeyjarsveit.is ásamt ferilskrá og kynningarbréfi.

Öll kyn eru hvött til þess að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.