Kennarastöður í Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit

Reykjahlíðarskóli óskar eftir kennurum

Lausar eru nokkrar stöður við Reykjahlíðarskóla Í Mývatnssveit frá 1. Ágúst 2023.

Umsjónarkennari á yngsta stigi 100% - afleysing til 1. árs
Umsjónarkennari á unglingastigi 100 % - afleysing til 1. árs
Íþróttakennari leik-og grunnskólans 50-60% - afleysing til 1. árs
Upplýsinga og tæknimennt 30-40 % - afleysing til 1. árs
Smíðakennari 20 %

Reykjahlíðarskóli í Mývatnssveit er grunnskóli með um 40 nemendur frá 1.-10 bekk. Skólinn er grænfána- og heilsueflandi grunnskóli þar sem við leggjum mikla áherslu á hreyfingu, útiveru, vináttu og tónlist. Mikið og gott samstarf er á milli leik- og grunnskólans en skólarnir eru í sama húsnæði en einnig er grunnskólinn í góðu samstarfi við Íþróttamiðstöðina hér á svæðinu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Annast kennslu samkvæmt megin markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla með hliðsjón af þörfum og þroska nemenda
 • Umsjón með daglegu skólastarfi er varðar viðkomandi umsjónarhóp
 • Er tengiliður umsjónarhóps innan skólans og við foreldra/forráðamenn
 • Fylgist með velferð nemenda, hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þeir fái notið sín sem einstaklingar
 • Tekur þátt í skólaþróun í samræmi við stefnu skólans og sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfisbréf grunnskólakennara
 • Áhugi á skólaþróun og skapandi kennsluháttum mikilvægur
 • Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
 • Hæfni og áhugi á skólastarfi
 • Góð færni í mannlegum samskiptum
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Við leitum af starfsfólki sem

 • Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
 • Hefur brennandi áhuga á að starfa með börnum
 • Er lausnamiðað og vill taka þátt i samstarfi og teymisvinnu

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskipum, stundvísi, hreint sakarvottorð og hafa náð þrepi C1 í íslensku.

*Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling tímabundið til starfa sbr. lög nr. 95/2019.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir einstaklingar án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknir skulu sendast á netfangið anna@reykjahlidarskoli.is
Með umsókn skal fylgja greinagóð ferilskrá, kynningarbréf og meðmælendur.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri, Anna Sigríður Sveinbjörnsdóttir, anna@reykjahlidarskoli.is og í síma 464-4375. Nánari upplýsingar um leikskólann er hægt að finna á https://reykjahlidarskoli.is/