291. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn

03.12.2020

291. fundur

haldinn í fjarfundi fimmtudaginn 03. desember kl. 13:00

Fundarmenn

Arnór Benónýsson , Margrét Bjarnadóttir , Árni Pétur Hilmarsson , Freydís Anna Ingvarsdóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson , Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson.

Starfsmenn

Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði: Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Í upphafi fundar óskaði oddviti eftir að bæta tveimur málum á dagskrá með afbrigðum, undir 9. lið; 1911006 - Lánasjóður sveitarfélaga ohf.: Lánasamningur og undir 13. lið; 1810028 - Almannavarnarnefnd Norðurlands eystra: Fundargerðir. Aðrir liðir færast neðar á dagskrá sem því nemur.

Samþykkt samhljóða.

 

Dagskrá:

1.

Gjaldskrár 2021: Seinni umræða - 2011015

 

Gjaldskrár 2021 teknar til síðari umræðu og lagðar fram til samþykktar. Engar gjaldskrár hækka umfram verðlagshækkun samkvæmt Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga um forsendur fjárhagsáætlunar 2021-2024 dags. 8. október 2020.

Sundlaugin á Laugum - óbreytt
Heimaþjónusta - óbreytt (tekur breytingum skv. vísitölu neysluverðs)
Fasteignaskattur, lóðarleiga, fráveita- og vatnsgjald - óbreytt (tekur breytingum skv. fasteignamati)
Félagsheimili - hækkun 2,8%
Útleiga á borðbúnaði og áhöldum félagsheimila í Þingeyjarsveit - óbreytt
Seigla, miðstöð sköpunar - hækkun 2,8%
Flateyjarhöfn á Skjálfanda - hækkun 2,8%
Leikskólar - hækkun 2,8%
Tónlistarskólar - hækkun 2,8%
Dagforeldrar - óbreytt
Mötuneyti leik- og grunnskóla - hækkun 2,8% en áfram verður frítt fæði fyrir grunn- og leikskólanemendur.
Hundahald - óbreytt
Sorphirða - hækkun 2,8%
Hreinsun, tæming og losun rotþróa - hækkun 2,8%
Hitaveita - hækkun 2,8%
Brunavarnir - óbreytt

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar gjaldskrár Þingeyjarsveitar 2021. Gjaldskrár 2021 verða aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins að fundi loknum og taka gildi frá og með 1. janúar 2021.

     

2.

Fjárhagsáætlun 2021-2024: Seinni umræða - 2009007

 

Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2021-2024 lögð fram til síðari umræðu og afgreiðslu með þeim breytingum sem hafa verið gerðar á milli umræðna. Sveitarstjóri gerði grein fyrir áætluninni ásamt skrifstofustjóra sem sat fundinn undir 1. og 2. lið dagskrár.

Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 eru heildartekjur 1.218 m.kr. sem er 53 m.kr. lægra en í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Gert er ráð fyrir mun lægri útsvarstekjum og framlögum úr Jöfnunarsjóði í áætlun 2021.

Rekstrargjöld árið 2021 eru áætluð 1.247 m.kr. sem er hækkun um 55 m.kr. miðað við fjárhagsáætlun 2020. Þar ber helst að nefna almenna verðlagshækkun á þjónustu sem verður óskert. Þegar umsamdar launahækkanir. Aukinn kostnað vegna snjómoksturs og einskiptiskostnað vegna viðspyrnuaðgerða og nýsköpunar.

Rekstrarhalli á samstæðu er áætlaður 105 m.kr. fyrir árið 2021 og verður fjármagnaður með lántöku.

Áætlaðar fjárfestingar eru 122 m.kr. á árinu 2021 og lántaka til rekstrar og fjárfestinga samtals 265 m.kr.

Helstu fjárfestingar eru bygging hjúkrunarheimilis á Húsavík, framkvæmdir í Seiglu vegna flutnings skrifstofu í samhengi við eflingu heilsugæslu á Laugum, malbikunarframkvæmdir, bílaplan við Þingeyjarskóla og framlag til Leiguíbúða Þingeyjarsveitar hses. vegna byggingar leiguíbúða o.fl.

Í þriggja ára áætlun er gert ráð fyrir hallarekstri öll árin þó sjá megi batamerki síðustu árin.

Þess ber að geta að um mjög varfærna áætlun er að ræða hvað varðar tekjur í langtímaspánni. Þá er ekki gert ráð fyrir neinum niðurskurði í rekstri næstu árin. Fari svo að tekjur hækki ekki meira en þriggja ára áætlun gerir ráð fyrir er ljóst að ekki verður hjá því komist að grípa til hagræðingar í rekstri.

Á þessum tímum er mikil áskorun að gera fjárhagsáætlun til lengri tíma þar sem óvissan er mikil. Stefna sveitarstjórnar við gerð fjárhagsáætlunar nú er að bregðast við því ástandi sem uppi er í þjóðfélaginu vegna COVID-19 með því að halda óskertri þjónustu við íbúa í stað þess að fara í niðurskurð og uppsagnir. Einnig að bæta í fjárfestingar og framkvæmdir og efla þannig atvinnulíf, nýsköpun og búsetugæði. Því fylgir vissulega kostnaðarauki og hallarekstur en undanfarin ár hefur sveitarfélagið greitt niður skuldir vegna betri afkomu í rekstri og þess vegna er nú möguleiki til sóknar og lántöku. Þrátt fyrir lántöku uppá 265 millj.kr. á árinu 2021 er aukning skulda þó ekki nema 183 millj.kr. vegna afborgana eldri lána.

 

Framlögð fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2021-2024 samþykkt samhljóða.

     

3.

Kortlagning lúpínu, kerfils og bjarnarklóar í Þingeyjarsveit - 1807017

 

Náttúrustofa Norðausturlands hefur nú lokið vinnu við kortlagningu lúpínu, kerfils og bjarnarklóar í sveitarfélaginu að beiðni sveitarstjórnar. Um er að ræða tveggja ára verkefni sem skipt var upp í tvo áfanga, fyrri áfangi var unnin í fyrra og seinni nú í ár. Fyrir liggur lokaskýrsla um kortlagninguna ásamt tillögum að markmiðum og aðgerðum. Höfundar skýrslunnar eru Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Sesselja Guðrún Sigurðardóttir.

 

Sveitarstjórn þakkar Náttúrustofu Norðausturlands fyrir greinargóða skýrslu og vel unnin störf.
Lokaskýrslan verður aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins að fundi loknum og íbúar eru hvattir til þess að kynna sér hana því þar er að finna mikið af gagnlegum upplýsingum.

     

4.

Stígamót: Fjárbeiðni fyrir árið 2021 - 2011029

 

Fyrir fundinum liggur bréf frá Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur, talskonu Stígamóta, dags. 09.11.2020 þar sem skorað er á sveitarstjórnarfólk að forgangsraða í þágu velferðar íbúanna og taka þátt í starfinu með þeim. Árlega leita Stígamót til allra sveitarstjórna landsins til þess að óska eftir samstarfi um reksturinn með fjárframlagi.

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja Stígamót um 100.000 kr. og vísar til fjárhagsáætlunar 2021 þar sem gert er ráð fyrir styrknum.

     

5.

Soroptimistaklúbbur Húsavíkur; Umsókn um styrk - 2011040

 

Tekin fyrir umsókn frá frá Líney Helgu Björnsdóttur, f.h. Soroptimistaklúbb Húsavíkur og nágrennis dags. 4.10.2020. Sótt er um styrk til að halda sjálfstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur í 7. bekk í grunnskólum Þingeyjarsveitar. Námskeiðið er stúlkunum að kostnaðarlausu og hefur matur, vaktir og annað verið í höndum klúbbsystra. Stefnt er að því að halda námskeiðin á næsta ári, að vori og hausti.

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja Soroptimsitaklúbbinn um 80.000 kr. til þess að halda námskeið fyrir stúlkur í 7. bekk í grunnskólum Þingeyjarsveitar og vísar til fjárhagsáætlunar 2021 þar sem gert er ráð fyrir styrknum.

     

6.

Einarsstaðir 2 lóð, stækkun og landskipti - 2011008

 

Sveitarstjórn samþykkir í tölvupósti milli funda erindi dags. 10.11.2020 þar sem sótt er um stækkun lóðarinnar Einarsstaðir 2 lóð L153726 og landskipti hennar út úr jörðinni Einarsstöðum 2 eftir stækkun hennar. Nafn hennar verður eftir stækkun Einarsstaðir 6. Erindið var afgreitt í Skipulags- og umhverfisnefnd þann 12.11.2020.

 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðsluna.

     

7.

Styrkur til björgunar- og hjálparsveita í Þingeyjarsveit - 2012001

 

Björgunarsveitin Þingey, Hjálparsveit skáta í Aðaldal og Hjálparsveit skáta í Reykjadal stóðu vaktina á Þeistareykjum vegna rjúpnaveiðibanns sem sveitarstjórn samþykkt þann 5. nóvember s.l.

 

Um leið og sveitarstjórn þakkar fyrir vel unnin störf samþykkir hún samhljóða að styrkja sveitirnar samtals um 1.500.000 kr. og samþykkir þá upphæð sem viðauka við fjárhagsáætlun 2020 sem mætt verði með skammtímaláni.

     

8.

Stytting vinnuvikunnar - 2011033

 

Sveitarstjóri fór yfir styttingu vinnuvikunnar en í síðustu kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga var samið um styttingu vinnutíma starfsmanna sem taka skal gildi eigi síðar en 1. janúar 2021. Hver vinnudagur styttist um 13 mínútur fyrir starfsmann í fullu starfi m.v. 40 stunda vinnuviku. Þar með lækkar vikuleg vinnuskylda starfsmanns um 65 mínútur án skerðingar launa. Markmiðið er að gera vinnumarkaðinn fjölskylduvænni. Framkvæmd styttingarinnar er samkomulag félagsmanna og atvinnurekenda á hverju vinnustað fyrir sig.

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipa starfs- og kjaranefnd og að í henni sitji sveitarstjóri, skrifstofustjóri og launafulltrúi sem fái umboð til að fara yfir tillögur frá starfsstöðvum sveitarfélagsins vegna styttingar vinnuvikunnar og staðfesti tillögurnar séu þær innan ramma kjarasamninga.

     

9.

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - Lánssamningur - 1911006

 

Lánssamningur nr. 2012_125 frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. tekin til afgreiðslu.

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 20.000.000 með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánssamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér.
Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstóll, vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum við skóla, stjórnsýslu og gatnagerð auk afborgana eldri lána hjá sjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Dagbjörtu Jónsdóttur, sveitarstjóra, kt. 250168-5359, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Þingeyjarsveitar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.

     

10.

Samband íslenskra sveitarfélaga: Fundargerðir - 1804006

 

Fundargerð 891. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 

Lögð fram til kynningar.

     

11.

Samtök orkusveitarfélaga: Fundargerðir - 1804007

 

Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga.

 

Lögð fram til kynningar.

     

12.

Vatnajökulsþjóðgarður: Fundargerðir - 1810004

 

Fundargerð 90. fundar svæðisráðs vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.

 

Lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn styður vantraustsyfirlýsingu Árna Péturs Hilmarssonar á formann svæðisráðs vestursvæðið Vatnajökulsþjóðgarðs.

     

13.

Almannavarnarnefnd Norðurlands eystra: Fundargerðir - 1810028

 

Fundargerð Almannavarnarnefndar Norðurlands eystra frá 12.11.2020

 

Lögð fram til kynningar.

     

 

Fundi slitið kl. 14:38