208. fundur

Fundargerð

Sveitarstjórn

26.01.2017

208. fundur

haldinn í Kjarna fimmtudaginn 26. janúar kl. 13:00

Fundarmenn

Arnór Benónýsson
Margrét Bjarnadóttir
Ásvaldur Ævar Þormóðsson
Árni Pétur Hilmarsson
Heiða Guðmundsdóttir
Ragnar Bjarnason
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

Starfsmenn

Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri

Fundargerð ritaði: Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að bæta á dagskrá undir 4. lið; Sameiginleg barnaverndarnefnd – tillaga framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Þingeyinga bs. (HNÞ).

Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:

  1. Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning í Þingeyjarsveit
  2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.01.2017
  3. Ljósleiðaratenging í Þingeyjarsveit 2017
  4. Sameiginleg barnaverndarnefnd – tillaga framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Þingeyinga bs. (HNÞ)

 

1. Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning í Þingeyjarsveit

Samkvæmt nýsamþykktum lögum um húsnæðisbætur, nr. 75/2016 og breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, lagði sveitarstjóri fram drög að nýjum reglum um sérstakan húsnæðisstuðning í Þingeyjarsveit.

Sveitarstjórn vísar drögunum til Félags- og menningarmálanefndar til frekari umfjöllunar.  

2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.01.2017

Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. janúar s.l. Ásvaldur gerði grein fyrir fundargerðinni sem er í sex liðum.

1. liður fundargerðar; Ófeigsstaðir og Rangá, umsókn um framkvæmdaleyfi vegna efnistöku.

Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og felur skipulags- og byggingarfulltrúa málsmeðferð vegna útgáfu framkvæmdaleyfisins eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um. 

2. liður fundargerðar; Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar, skipulags- og matslýsing.

Sveitarstjórn tekur undir með nefndinni og leggur áherslu á að við endurskoðun Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar verði haft samráð við sveitarstjórn Þingeyjarsveitar þar sem hagsmunir sveitarfélaganna skarast á sveitarfélagsmörkum. Má þar nefna málaflokka eins og útivist og ferðaþjónustu, t.d. göngu-, hjóla- og reiðleiðir og umferð vélknúinna farartækja og hugsanlegan miðhálendisþjóðgarð sem næði yfir landsvæði í báðum sveitarfélögunum.

3. liður fundargerðar; Lerkiholt í Reykjadal, umsókn um landskipti.

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við landskiptin og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna þeirra eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðin að öðru leyti. Ragnar Bjarnason tók ekki þátt við  afgreiðslu 6 liðar fundargerðar vegna vanhæfis.

3. Ljósleiðaratenging í Þingeyjarsveit 2017

Framkvæmdir og áætlun ljósleiðaralagningar á árinu 2017 tekin til umræðu öðru sinni. Farið yfir umsóknarferli Ísland ljóstengt 2017 sem nú stendur yfir og skiptist í A og B hluta.           A hlutinn er nokkurskonar forval og er þeim hluta lokið en Þingeyjarsveit sótti um og uppfyllir kröfur um gögn vegna þess hluta. B hlutinn er skil á eiginlegum styrkbeiðnum sem nú fer í hönd og er umsóknarfrestur til 1. febrúar n.k. Sveitarstjóri vinnur áfram að umsókn í samræmi við bókun sveitarstjórnar frá fundi þann 12. janúar s.l. og nú í B hlutann.

4. Sameiginleg barnaverndarnefnd – tillaga framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Þingeyinga bs. (HNÞ)

Á fundi fulltrúaráðs HNÞ þann 18. nóvember sl. var samþykkt samhljóða tillaga frá framkvæmdastjórn HNÞ um skipan sameiginlegrar barnaverndarnefndar aðildarsveitarfélaganna. Í tillögunni er gert ráð fyrir því að fulltrúaráð HNÞ skipi sameiginlega barnaverndarnefnd, Barnaverndarnefnd Þingeyinga, fyrir stafssvæði sitt skv. tilnefningum frá sveitarfélögunum á grundvelli 3. mgr. 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Óskað er eftir formlegri afgreiðslu aðildarsveitarfélaganna á tillögunni svo unnt sé að vinna málið áfram, m.a. að leita staðfestingar ráðuneytisins á þessari skipan.

Sveitarstjórn frestar afgreiðslu á tillögunni og felur sveitarstjóra að fylgja málinu eftir til framkvæmdastjórnar HNÞ í samræmi við umræður á fundinum.

 

Til kynningar: 

a)      Fundargerð 1. fundar framkvæmdastjórnar HNÞ

b)     Fundargerð 2. fundar fulltrúaráðs HNÞ

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:30