137. fundur

Fundargerð

Skipulags- og umhverfisnefnd

12.05.2021

137. fundur

haldinn Í Seiglu miðvikudaginn 12. maí kl. 10:00

Fundarmenn

Ásvaldur Ævar Þormóðsson

Nanna Þórhallsdóttir

Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson

Einar Örn Kristjánsson

Sigurlína Tryggvadóttir

Starfsmenn

Atli Steinn Sveinbjörnsson

Helga Sveinbjörnsdóttir.

Fundargerð ritaði: Helga Sveinbjörnsdóttir

Dagskrá:

1.

Arnstapavegur - færsla - 2011010

 

Tekið fyrir að nýju erindi frá Tinnu Jónsdóttur f.h. Skipulagsstofnunar þar sem fram kemur álit Minjastofnunar á matsskyldu Arnstapavegar sem hliðrað var s.l. haust. Í erindinu kemur fram að Minjastofnun telji framkvæmdina ekki matsskylda en að garðlag hafi fundist við framkvæmdir Vegagerðarinnar við færslu vegarins. Garðlagið þyrfti að rannsaka betur til þess að ganga úr skugga um aldur þess og hlutverk og í framhaldinu yrði svo metið hvort grípa þyrfti til mótvægisaðgerða.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að vinna málið áfram í samráði við minjavörð Norðurlands eystra og leita eftir tilboðum í könnun á garðlagi við Arnstapaveg.
Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn að þegar umræddar kannanir hafa farið fram og mögulegar mótvægisaðgerðir ákveðnar í samráði við Minjastofnun verði skipulagsfulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfi skv. reglugerð um framkvæmdaleyfi 772/2012.

 

Samþykkt

     

2.

Beiðni um breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar - 2105003

 

Tekið fyrir erindi frá Birnu Davíðsdóttur um beiðni á breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 - 2022. Breytingin felst í því að skilmálum í aðalskipulagi yrði breytt í að heimila fjögur íbúðarhús á hverju lögbýli í stað þriggja sem heimild er fyrir í gildandi skipulagi.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna breytingu á almennum skilmálum um leyfilegan fjölda íbúðarhúsa á lögbýli í aðalskipulagi sem myndi teljast veruleg breyting á aðalskipulagi.
Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að leita samþykkis landeiganda til að vinna að óverulegri breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar skv. 2. mgr. 36. gr skipulagslaga nr. 123/2010 á þann hátt að íbúðasvæði yrði skilgreint í landi Hrísgerðis sem gerði landeigendum kleyft að fjölga íbúðarhúsum á jörðinni í takt við eftirspurn.

 

Samþykkt

     

3.

Brekka - umsókn um byggingarleyfi - 2103003

 

Tekið fyrir að nýju erindi dags. 03.03.2021 þar sem sótt er um byggingarleyfi fyrir húsi á lóðinni Brekku, L212504.
Á fundi nefndarinnar þann 18.03.2021 fól nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna tillöguna að byggingu fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 2.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um. Grenndarkynningunni lauk þann 28.4.2021.
Engar athugasemdir bárust.

 

Þar sem ekki komu fram athugasemdir í grenndarkynningu samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd byggingaráformin og felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

 

Samþykkt

     

4.

Kot - umsókn um byggingarleyfi - 2103014

 

Tekið fyrir að nýju erindi dags. 09.03.2021 þar sem sótt er um byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni Koti, L231515.
Á fundi nefndarinnar þann 18.03.2021 fól nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna tillöguna að byggingu fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum eins og 2.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
Grenndarkynningunni lauk þann 28.4.2021.
Svar við grenndarkynningunni barst frá Umhverfisstofnun.

 

Umhverfisstofnun sendi umsögn um grenndarkynninguna þar sem fram kemur að Vestmannsvatn er friðlýst, fráveita verði að uppfylla kröfur reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitu og skólp og bendir á að fráveitan megi ekki raska verndargildi Vestmannsvatns. Einnig kom fram ábending þess efnis að framkvæmdir verði ekki unnar á varptíma fugla.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir byggingaráformin en bendir framkvæmdaaðila á að fara að tilmælum Umhverfisstofnunar við framkvæmdina. Því felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út gefa út byggingarleyfi þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

 

Samþykkt

     

5.

Lóðastofnun - Laugar sundlaug - 2105004

 

Tekið fyrir erindi mótt. 20.apríl 2021 frá Marvin Ívarssyni f.h. Ríkiseigna þar sem sótt er um stofnun lóðar í kringum sundlaug úr landi Laugaskóla á Laugum og að lóðin fái nafnið Laugar sundlaug.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðar í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að lóðastofnunin verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

 

Samþykkt

     

6.

Lóðastofnun - viðbót við Hamraborg úr landi Lauta - 2105007

 

Tekið fyrir erindi dags. 5.5.2021 þar sem sótt er um stækkun lóðarinnar Hamraborg L153743 á Laugum. Lóðin er í dag 2.400m2 og sótt er um að hún verði stækkuð um 1.462m2 og verði þá 3.862m2. Stækkunin sem um ræðir er úr landi Lauta, sem er í eigu sveitarfélagsins, og sveitarstjórn tók erindið fyrir 6.5.2021 og samþykkti fyrirhugaða lóðarstækkun.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðar í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Þar sem sveitarstjórn hefur sem landeigandi þegar samþykkt lóðarstofnunina felur skipulags- og umhverfisnefnd byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

 

Samþykkt

     

Sigríður Hlynur tók ekki þátt í afgreiðslu þessa máls vegna vanhæfis.

7.

Lóðastofnun - viðbót við Langholt úr landi Lauta - 2105005

 

Tekið fyrir erindi til upplýsinga dags. 31.3.2021 þar sem sótt er um stækkun lóðarinnar Langholt L1537922 á Laugum. Lóðin er í dag 1600m2 og sótt er um að hún verði stækkuð um u.þ.b. 2.240m2 og verði þá 3.840m2. Stækkunin sem um ræðir er úr landi Lauta og sveitarstjórn tók erindið fyrir 6.5.2021 og samþykkti fyrirhugaða lóðarstækkun.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðar í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Þar sem sveitarstjórn hefur þegar samþykkt lóðarstofnunina felur skipulags- og umhverfisnefnd byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

 

Samþykkt

     

8.

Hlíðarendi lóð - hnitsetning - 2104015

 

Tekið fyrir erindi þar sem sótt er um staðfestingu hnitsetningar lóðarinnar Hlíðarendi land L153491. Skráning lóðarinnar í fasteignaskrá er 2ha en skv.hnitsettum uppdrætti er stærðin 22.820m2. Fylgiskjal er afstöðumynd undirrituð af landeigendum aðliggjandi jarðar.
Einnig er sótt um breytingu úr sumarhúsalóð í íbúðarhúsalóð og að nafni lóðarinnar verði breytt í Ljósaland.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við nafnabreytingu lóðarinnar, hnitsetningu hennar og skráða notkun í samræmi við fyrirliggjandi gögn og leggur til við sveitarstjórn að erindið verði samþykkt og jafnframt verði byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð vegna þess eins og lög og reglugerðir mæla fyrir um.

 

Samþykkt

     

9.

Fremstafell 2 - umsókn um byggingarleyfi vegna viðbyggingar - 2105014

 

Tekið fyrir erindi dags.10.maí 2021 frá Birni Guðmundssyni f.h. Auðuns Ingvars Pálssonar þar sem sótt er um leyfi til byggingar viðbyggingar við núverandi fjós á Fremstafelli 2. Fylgigögn eru afstöðumynd, grunnmynd og útlitsmynd áætlaðrar viðbyggingar.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd leggst ekki gegn fyrirhuguðum byggingaráformum. Ekkert deiliskipulag liggur fyrir á svæðinu. Fyrirhuguð framkvæmd varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og framkvæmdaraðila og samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd að fallið verði frá grenndarkynningu á byggingaráformunum skv. 3. mgr. 44. gr. í skipulagslögum nr. 123/2010. Jafnframt felur skipulags- og umhverfisnefnd byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar öll tilskilin gögn hafa borist.

 

Samþykkt

     

10.

Hvarf - umsókn um skógrækt - 2105017

 

Ef nefnd samþykkir að taka mál fyrir

Tekið fyrir erindi dags. 10.05.2021 frá Ólafi Stefánssyni varðandi umsókn um framkvæmdaleyfi til skógræktar í landi Hvarfs í Bárðardal í Þingeyjarsveit L153498. Fyrirhugað skógræktarsvæði er í Bárðardal og er 22 hektarar að stærð. Skógræktarsvæðið er við nyrðri landamerki Hvarfs og er fyrir ofan Bárðaldalsveg.

 

Nefndin telur að umrætt framkvæmdaleyfi falli í flokk C skv. lið 1.07 í 1.viðauka laga 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að leita umsagna Minjastofnunnar og Náttúruverndarnefndar Þingeyinga um framkvæmdina.

Ákvörðunartöku um það hvort framkvæmdin sé háð mati á umhverfisáhrifum er frestað þar til umsagnirnar liggja fyrir.

 

Samþykkt

     

11.

Endurskoðun Aðalskipulags Þingeyjarsveitar 2010-2022 - 1903011

 

Tekin fyrir innsend erindi frá landeigendum í Þingeyjarsveit um fyrirhuguð áform og breytingar á landnotkun í samræmi við auglýsingar Þingeyjarsveitar vegna endurskoðunar aðalskipulags.

Umhverfisstefna rædd undir þessum lið.

 

Lagt fram til kynningar.

 

Samþykkt

     

12.

Skógræktin - beiðni um umsögn um drög að landsáætlun í skógrækt 2021-2031 og um drög að umhverfismati áætlunarinnar - 2105018

 

Tekið fyrir erindi frá Skógrækt ríkisins dags. 7. maí 2021 þar sem óskað er eftir umsögnum um drög að landsáætlun í skógrækt 2021-2031 og drög að umhverfismati áætlunarinnar. Stefnunni er ætlað að stuðla að heildstæðri áætlanagerð, fyrirsjáanleika við töku ákvarðana um aðgerðir, árangursmati og markvissu eftirliti.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd frestar afgreiðslu til næsta fundar.

 

Samþykkt

     

13.

Landgræðslan - beiðni um umsögn um landgræðsluáætlun 2021-2031 og umhverfismat áætlunarinnar - 2105019

 

Tekið fyrir erindi dags. 6.maí 2021 þar sem óskað er eftir umsögn um drög að landgræðsluáætlun 2021-2031 og drög að umhverfismati áætlunarinnar. Meginmarkmið landgræðsluáætlunar lúta að vernd og endurheimt vistkerfa, vernd kolefnisríks jarðvegs, samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda frá landi og bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri samhliða því að efla líffræðilega fjölbreytni. Áætlunin setur fram sýn um hvað leggja skal til grundvallar fyrir landgræðslustarfið. Jafnframt er fjallað um hvernig má auka þanþol og viðnámsþrótt vistkerfa og nýta land á sjálfbæran hátt, í takt við vistgetu þess.

 

Skipulags- og umhverfisnefnd frestar afgreiðslu erindisins til næsta fundar.

 

Samþykkt

     

14.

Skýrsla skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa - 1909022

 

Skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi fóru yfir helstu mál á þeirra borði

     

 

Fundi slitið kl. 12:15.