82. fundur

Fundargerð

Fræðslunefnd

25.05.2020

82. fundur

haldinn í Stórutjarnaskóla mánudaginn 25. maí kl. 20:00

Fundarmenn

Margrét Bjarnadóttir, formaður

Böðvar Baldursson

Hanna Sigrún Helgadóttir

Hjördís Stefánsdóttir

Sigurbjörn Árni Arngrímsson

Ólafur Arngrímsson, skólastjóri Stórutjarnaskóla

Hanna Berglind Jónsdóttir, fulltrúi kennara við Stórutjarnaskóla

Ásta Hrönn Hersteinsdóttir, fulltrúi foreldra við Stórutjarnaskóla

Fundargerð ritaði: Hanna Sigrún Helgadóttir

Dagskrá:

 1. Málefni grunnskóla m.a. starfið, skóladagatal, nemendafjöldi, mönnun, kennslustundafjöldi, viðhaldsþörf húsnæðis og lóðar.
 2. Málefni tónlistarskóla m.a. starfið, fjöldi nemenda, mönnun.
 3. Málefni leikskóla m.a. starfið, fjöldi nemenda, mönnun, sumaropnun.
 4. Staða umbóta ytra mats grunnskóla.
 5. Rekstrarniðurstaða skólans á síðasta ári og staða deilda nú.
 6. Til kynningar: Byggjum brú frá grunnskóla til framhaldsskóla.
 7.  

Margrét setti fundinn.

 1. Málefni grunnskóla m.a. starfið, skóladagatal, nemendafjöldi, mönnun, kennslustundafjöldi, viðhaldsþörf húsnæðis og lóðar.

Ólafur segir frá starfinu í vetur. Segir hann það hafa gengið vel framanaf hausti. Vel þótti takast til með að hafa árshátíð á haustönn. Vegna tíðafars féllu samtals 10 kennsludagar niður vegna veðurs og/eða ófærðar á skólaárinu. Ólafur segir fjarnám vegna Covid-19 hafi gengið betur en hann átti von á.

Farið yfir skóladagatal Stórutjarnaskóla fyrir skólaárið 2020-2021. Skóladagar eru 180, þar af fjórir tvöfaldir. Gert er ráð fyrir að starfsmenn hefji störf 17. ágúst. Skólasetning verður 24. ágúst. Umhverfis- og lýðheilsuþing er áætlað 27. október og árshátíð 30. apríl. Jólafrí nemenda verður 19. desember – 3. janúar og páskafrí 27. mars – 6. apríl. Skólaslit verða 31. maí.

Fræðslunefnd samþykkir skóladagatal Stórutjarnaskóla fyrir sitt leyti.

Ólafur leggur fram áætlun um kennslustunda- og nemendafjölda næsta skólaár. Gert er ráð fyrir að nemendur verði 37 í fjórum hópum og kennslustundir 185. Kennsla og störf á bókasafni verði 6 tímar.

Fræðslunefnd samþykkir kennslustundafjölda Stórutjarnaskóla fyrir sitt leyti.

Sigrún Jónsdóttir, kennari, mun láta af störfum vegna aldurs þann 27. október n.k. og mun Birna Friðriksdóttir, sem var í afleysingum í vetur, koma inn í haust og taka við starfshlutfalli Sigrúnar þegar hún lætur af störfum.

Forgangsverkefni í viðhaldi/endurbótum eru framkvæmdir í eldhúsi. Gert er ráð fyrir að annað viðhald verði í lágmarki þar til þeim framkvæmdum er lokið. Skipta þarf um tvær útidyrahurðir og eru þær í smíðum.

 1. Málefni tónlistarskóla m.a. starfið, fjöldi nemenda, mönnun.

Gert er ráð fyrir að kennslustundafjöldi verði 30 kennslustundir eins og verið hefur og starfsmannahald og nemendafjöldi verði óbreyttur frá því sem nú er. Fjartónleikar tónlistardeildar hafa verið teknir upp og verða settir inn á heimasíðu skólans á næstu dögum.

 1. Málefni leikskóla m.a. starfið, fjöldi nemenda, mönnun, sumaropnun.

Gert er ráð fyrir að nemendur leikskóladeildar verði 6 næsta vetur og að mönnun verði óbreytt.

Íbúðin sem hýst hefur leikskóladeildina er á leið í útleigu. Í sumar verður leikskóladeildin staðsett á kennslustofugangi og eldað fyrir börnin í kennslueldhúsi. Næsta vetur verður leikskóladeildin á heimavistargangi og í kennslustofu. Fram fór umræða um framtíðarstaðsetningu deildarinnar.

Sumarlokun 2020 verður 5 vikur frá og með 13. júlí, auk starfsdaga. Skóladagatal leikskóladeildar fylgir skóladagatali grunnskólans fyrir utan sumaropnun.

 1. Staða umbóta ytra mats grunnskóla.

Ólafur segir að fengist hafi leyfi frá Menntamálastofnun til þess að fresta umbótum vegna ytra mats grunnskóla um eitt ár vegna tíðarfars, Covid-19 og annarra óheppilegra aðstæðna í vetur.

 1. Rekstrarniðurstaða skólans á síðasta ári og staða deilda nú.

Margrét fór yfir rekstrarniðurstöðu Stórutjarnaskóla á síðasta ári og var stofnunin í heild u.þ.b. 3% yfir áætlun.

Staða deilda nú er sú að þær eru nokkurn veginn á áætlun.

 1. Til kynningar: Byggjum brú frá grunnskóla til framhaldsskóla.

Margrét leggur fram til kynningar skjalið Byggjum brú frá grunnskóla til framhaldsskóla. Skjalið er afrakstur samstarfs grunn- og framhaldsskóla á Norðurlandi eystra. Skjalinu er ætlað að setja fram samræmdan og skýran ramma um upplýsingaflæði milli grunnskóla og framhaldsskóla. Notkun á skjalinu er val og það er sett fram sem tillaga til að auðvelda skil milli skólastiga.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 21:45