Laus störf

Hér birtast auglýst störf á vegum sveitarfélagsins hverju sinni.

Stórutjarnaskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir matráði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • hefur yfirumsjón með eldhúsi og sér um matseld og almenn eldhússtörf
 • skipuleggur matseðla í samræmi við ráðleggingar landlæknis um mataræði barna í leik- og grunnskólum
 • annast innkaup matvæla og frágang og geymslu á þeim
 • annast tilfallandi önnur störf s.s. í tenglsum við fundi og uppbrotsdaga

Hæfnikröfur

 • viðkomandi þarf að bera virðingu fyrir börnum
 • þarf að hafa góða samskiptahæfni
 • matreiðslumenntun er kostur
 • þekking/reynsla af rekstri mötuneytis ásamt mannaforráðum er kostur
 • þekking/reynsla af næringarfræði, sérfæði, gæðum og fjölbreytileika matar er kostur
 • vera sjálfstæður í vinnubrögðum og sýna frumkvæði
 • vera stundvís og lausnamiðaður

Stórutjarnaskóli stendur í Ljósavatnsskarði og er samrekinn leik- grunn- og tónlistarskóli með um 45 nemendur frá eins árs til 16 ára aldurs. Öll starfsemi skólans er í sama húsnæði. Skólinn er Grænfánaskóli og Heilsueflandiskóli og leggur áherslu á að búa nemendum og starfsfólki fjölbreytt leik- náms- og starfsumhverfi sem eflir alhliða heilsu og þroska. Mikið samstarf er milli námshópa innan skólans og er skólinn í góðu samstarfi við nágrannaskóla sína og tekur einnig þátt í þróunarstarfi með skólum erlendis. Þá stefnir skólinn á að taka þátt í verkefni sem lýtur að því að auka nýtingu fæðu úr heimahéraði.

Starfshlutfall er 100% og eru laun samkvæmt kjarasamningum

Staðan er laus frá og með 15. ágúst 2022.

Umsóknarfrestur er til 30. júlí 2022.

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband í síma 4643220/8483547 eða í gegnum

netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsókninni þarf að fylgja ferilskrá

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Störf við grunnskóladeild og mötuneyti Þingeyjarskóla.

Þingeyjarskóli auglýsir eftir:

Skólaliða í 100% starf.

Skólaliða í 80% starf

Stuðningsfulltrúa á yngsta stigi í 80 - 90% starf

Matráð í 60 - 80% starf

Við leitum að starfsmönnum sem:

 • Treysta sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
 • Eru lausnamiðaðir
 • Eru sveigjanlegir og með góða samskiptahæfni
 • Eru sjálfstæðir í vinnubrögðum og sýna/búa yfir frumkvæði
 • Hafa metnað til að takast á við ný og spennandi verkefni
 • Vilja taka þátt í samstarfi og teymisvinnu
 • Bera virðingu fyrir börnum og hafa áhuga á að starfa með þeim

Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar bernsku barna og örvar þroska þeirra.

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.

Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 6. júlí 2022.

Umsóknir skulu sendast á netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri í vs. 4643580/gsm 8990702 eða í gegnum netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir leikskólakennara/leikskólastarfsmanni í 50-60% starf við leikskóladeildina Krílabæ á Laugum í Reykjadal.

Staðan er áætluð frá og með 8. ágúst 2022.

Við leitum að starfsmanni sem:

 • Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
 • Er lausnamiðaður
 • Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
 • Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr yfir frumkvæði
 • Hefur metnað til að takast á við ný og spennandi verkefni
 • Vill taka þátt í samstarfi og teymisvinnu
 • Ber virðingu fyrir börnum og hefur áhuga á að starfa með þeim

Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar bernsku barna og örvar þroska þeirra.

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.

Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2022.

Umsóknir skulu sendast á netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is eða Birna Óskarsdóttir deildarstjóri Krílabæjar í vs. 4643315/8420050 eða í gegnum netfangið birnao@thingeyjarskoli.is

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stórutjarnaskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir kennara á unglingastigi í afleysingar á haustönn

Viðkomandi þarf að:

 • bera virðingu fyrir börnum
 • hafa góða samskiptahæfni
 • geta m.a. kennt íslensku og náttúrufræði á unglingastigi
 • vera sjálfstæður í vinnubrögðum og sýna frumkvæði
 • vera stundvís og lausnamiðaður

Stórutjarnaskóli stendur í Ljósavatnsskarði og er samrekinn leik- grunn- og tónlistarskóli með um 45 nemendur frá eins árs til 16 ára aldurs. Öll starfsemi skólans er í sama húsnæði. Skólinn er Grænfánaskóli og Heilsueflandiskóli og leggur áherslu á að búa nemendum og starfsfólki fjölbreytt leik- náms- og starfsumhverfi sem eflir alhliða heilsu og þroska. Mikið samstarf er milli námshópa innan skólans og er skólinn í góðu samstarfi við nágrannaskóla sína og samfélagið í sveitinni. Þá tekur Stórutjarnaskóli þátt í þróunarstarfi með skólum erlendis.

Staðan er laus frá og með 15. ágúst 2022.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2022.

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband í síma 4643220/8483547 eða í gegnum netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið birnada@storutjarnaskoli.is

Umsókninni þarf að fylgja ferilskrá og afrit af leyfisbréfi