Leikskólaliði óskast

Leikskólaliði óskast til starfa við leikskólann Yl í Mývatnssveit. Um er að ræða 50-80% starf. Staðan er laus nú þegar.

Ylur er eins deilda leikskóli í Mývatnssveit en grunnskólinn Reykjahlíðarskóli og leikskólinn Ylur eru samrekin. 24 nemendur eru í leikskólanum eru á aldrinum 1-6 ára, en börn eru tekin inn í leikskólann frá 10 mánaða aldri. Ylur er grænfána- og heilsueflandi leikskóli sem leggur áherslu á heilsueflingu, vináttu, leik og útikennslu. Mikið og gott samstarf er á milli leik- og grunnskólans og íþróttamiðstöðvarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Sinnir uppeldi og menntun barna á leikskóla undir leiðsögn og stjórn deildarstjóra og stjórnenda leikskóla.
 • Fylgist með og aðstoðar börn í leik og starfi.
 • Tekur þátt í leikskóla- og frístundastarfi innan leikskólans og öðrum þeim störfum sem fram fara innan skóladagsins.
 • Fylgist vel með velferð barna og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt og kemur að hugmyndavinnu og skipulagi á tómstunda- og frístundastarfi innan leikskólans.
 • Aðstoðar börn á matmálstímum og sinnir undirbúningi og frágangi.
 • Vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna undir stjórn deildarstjóra. Situr fundi með foreldrum sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Er til stuðnings og aðstoðar við sérfræðinga sem starfa með og sinna börnum með sértækan vanda, eða börnum með einhvers konar fötlun, röskun og /eða sérþarfir (þegar við á)
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er eiga við og aðalnámskrá leikskóla.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla af uppeldis- eða kennslustörfum æskileg
 • Reynsla af sambærilegum störfum á leikskóla kostur
 • Áhugi á faglegu starfi með börnum
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 • Sjálfstæði í starfi og faglegur metnaður
 • Geta til að aðlagast breytilegum aðstæðum og vinna undir álagi
 • Góð íslenskukunnátta

Við leitum af starfsfólki sem

 • Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
 • Hefur brennandi áhuga á að starfa með börnum
 • Er lausnamiðað og vill taka þátt i samstarfi og teymisvinnu

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans.

Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskipum, stundvísi, hreint sakarvottorð og hafa náð þrepi C1 í íslensku.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir einstaklingar án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir skulu sendast á netfangið anna@reykjahlidarskoli.is Með umsókn skal fylgja greinagóð ferilskrá, kynningarbréf og meðmælendur.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri, Anna Sigríður Sveinbjörnsdóttir, anna@reykjahlidarskoli.is og í síma 464-4375. Nánari upplýsingar um leikskólann er hægt að finna á https://ylur.leikskolinn.is/